Marszałek Marek Woźniak zaprasza na I Wielkopolski Kongres Gospodarczy do Poznania i Piły


 Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego i Wojciech Kruk, Przewodniczący Wielkopolskiej Rady Trzydziestu zapraszają na I Wielkopolski Kongres Gospodarczy, który odbędzie się 17 września 2018 r. w godz. 9.30-14.00 w Sali Sesyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego przy al. Niepodległości 34 w Poznaniu oraz 18 września w godz. 10.30-14.00 w DPS Gabionen przy ul. Strefowej 9  w Pomorskiej SSE Podstrefie w Pile.

Organizatorem wydarzenia jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego wraz z Wielkopolską Radą Trzydziestu, powołaną przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego, w skład której wchodzą przedstawiciele organizacji gospodarczych z Wielkopolski.
I Wielkopolski Kongres Gospodarczy to wydarzenie organizowane z inicjatywy przedsiębiorców oraz dla przedsiębiorców. Jego celem jest dyskusja na temat konkurencyjnego i innowacyjnego rozwoju wielkopolskiej gospodarki, a także przygotowanie praktycznych rekomendacji w każdym z poruszonych obszarów tematycznych.

Uczestnicy Kongresu wezmą udział w wykładach i panelach dyskusyjnych, podczas których wystąpią doświadczeni specjaliści, przedstawiciele samorządu regionalnego, a także grupa wiodących przedsiębiorców z regionu. Wśród nich są m.in. Marszałek Marek Woźniak i Wojciech Kruk – Przewodniczący WR 30, Prezydent Wielkopolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej, których wystąpienia w Poznaniu zainaugurują Kongres, a także prof. dr hab. inż. Wojciech Cellary – z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz prof. dr hab. Józef Orczyk – Przewodniczący Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy.
Wszyscy prelegenci to osoby odpowiedzialne za budowanie regionalnych strategii rozwoju oraz współpracę podmiotów funkcjonujących w obrębie lokalnych rynków. Tematyka paneli odzwierciedla realne potrzeby zgłaszane przez wielkopolskich przedsiębiorców. Wystąpienia i dyskusje zostaną poświęcone korzyściom, wyzwaniom i możliwościom stojącym przed lokalnymi firmami – między innymi w zakresie rynku pracy, dostosowania modelu działania do nowoczesnych trendów i rozwiązań gospodarczych, a także ekspansji zagranicznej i inicjatyw subregionalnych.

W Poznaniu odbędą się trzy panele (godz. 9.30-14.00). Pierwszy, który potrwa w godz. 10.00-11.10, będzie poświęcony wyzwaniom, jakie stoją przed rozwojem gospodarczym Wielkopolski. Wykład wprowadzający pt. „Wielkopolska 4.0” wygłosi prof. dr hab. inż. Wojciech Cellary. Prelegenci panelu drugiego (godz. 11.10-12.20), który zainauguruje wykładem prof. dr hab. Józef Orczyk, zajmą się analizą rynku pracy, a trzeciego (godz. 12.50-14.00) ekspansją i obecnością wielkopolskich przedsiębiorstw na rynkach pozaregionalnych. W tej części poznańskiego Kongresu wykład wprowadzający pt. „Kierunek: globalny biznes – szansa czy zagrożenie” wygłosi prof. dr hab. Marian Gorynia z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
Następnego dnia o godz. 10.30 Marszałek Marek Woźniak otworzy Kongres w Pile, a wykłady inauguracyjne przedstawią dr Mirosława Rutkowska-Krupa, Wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Wielkopolskiego oraz dr inż. Piotr Głowski, Prezydent Miasta Piły. Tego dnia także odbędą się trzy panele z tym, że jeden z nich (godz. 12.00-13.00) będzie poświęcony inicjatywom lokalnym. Rozpocznie go wykład prof. dr. hab. Kazimierza Pająka z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na temat „Inicjatywy subregionalne wspierające rozwój gospodarczy”. Pozostałe obejmują ten sam zakres problemowy, co I i II panel w Poznaniu, lecz z udziałem innych prelegentów.

Więcej informacji dotyczących programu Kongresu, jego prelegentów oraz członków i działalności WR30 na stronie internetowej www.wielkopolskikongres.pl

pdf    drukuj    drukuj