Marszałek Marek Woźniak spotkał się ze słuchaczami Uniwersytetu Każdego Wieku Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu


- Seniorzy to coraz większa grupa społeczna, której aktywności zawodowej i społecznej nie wolno zmarnować – mówi Marszałek i podkreśla, jak ważną, coraz większą grupę społeczną stanowią osoby starsze, już niepracujące zawodowo, a w związku z tym dysponujące dużą ilością wolnego czasu, a które są wciąż bardzo aktywne. Ich potencjału – na płaszczyźnie zawodowej czy społecznej – nie wolno zlekceważyć. Jednocześnie decydenci powinni zadbać o tych, którym – czy to na skutek doświadczeń życiowych czy pogarszającego się stanu zdrowia – żyje się trudniej.

Podczas spotkania ze słuchaczami Uniwersytetu Każdego Wieku Marszałek przedstawił prezentację dotyczącą zadań Samorządu Województwa Wielkopolskiego. Odniósł się m.in. do przyjętej przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego w styczniu tego roku Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego 2030 i jej założeń związanych z polityką senioralną. Wspomniał także o możliwościach skorzystania z dofinansowania w ramach funduszy europejskich, będących w dyspozycji samorządu województwa na realizację przedsięwzięć wspierających m.in. aktywizację, rozwój, bezpieczeństwo i ochronę zdrowia wielkopolskich seniorów.

– Trzeba zrobić wszystko, aby poprawić jakość życia seniorów – podsumowuje Marszałek Woźniak.

pdf    drukuj    drukuj