trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

MAMY PROJEKT PLANU TRANSPORTOWEGO

    Prezentacja informacji o projekcie „Regionalnego planu transportowego dla województwa wielkopolskiego w perspektywie do 2030 roku” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zdominowała wrześniowe, zdalne obrady sejmikowej Komisji Strategii Rozwoju Regionalnego i Współpracy Międzynarodowej. Dokument opracowany przez Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego omówiła dyrektor placówki Jowita Maćkowiak.

    W ramach „diagnozy” prezentowane są w nim m.in.: aktualny stan infrastruktury transportowej, natężenie ruchu, organizacja transportu publicznego, analizy popytu transportu pasażerskiego, bezpieczeństwa czy wpływu danej gałęzi transportu na zmiany klimatu. Z kolei w części pt. „regionalny model transportowy” zidentyfikowano główne kierunki podróży, przepływy w transporcie samochodowym oraz potoki pasażerskie w kolejowym i autobusowym transporcie zbiorowym.

    Ponadto komisja zaaprobowała propozycje kilku zmian w tegorocznym budżecie województwa i zapoznała się z informacją o wykonaniu planu dochodów i wydatków za pierwsze półrocze 2022 roku.


    Galeria zdjęć: