MAMA WRÓCI DO PRACY?


Mimo iż 20 grudnia radni podczas sesji odrzucili poprawkę, by 600 tys. zł na ten cel wpisać do budżetu na 2020 rok, sejmikowa Komisja Rodziny i Polityki Społecznej omówiła 15 stycznia wstępne założenia do programu „Mama wraca do pracy”, który miałby pomagać w zatrudnieniu młodych kobiet w roli asystenta rodziny. Podczas dyskusji podkreślano, że projekt powinien być realizowany we współpracy z powiatowymi urzędami pracy na tych terenach, gdzie aktywność zawodowa wśród młodych kobiet jest najniższa. Elastyczny czas zatrudnienia mógłby je skłonić do szybszego powrotu na rynek pracy, a z drugiej strony dodatkową opiekę zyskałyby osoby starsze, których mamy w Wielkopolsce coraz więcej. Zwracano też uwagę na inne aspekty: asystent seniora powinien posiadać odpowiednie kwalifikacje i predyspozycje; część kobiet nie będzie zainteresowana taką pracą; problemem mogą okazać się dojazdy do osób potrzebujących.
Komisja pozytywnie zaopiniowała też propozycje zmian w tegorocznym budżecie i WPF oraz przyjęła sprawozdanie ze swoich prac w 2019 roku.


Galeria zdjęć:

  • MAMA WRÓCI DO PRACY?
pdf    drukuj    drukuj