trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

LVI SESJA SEJMIKU

  W poniedziałek 25 września odbędzie się LVI sesja Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. Rozpoczęcie obrad w sali sesyjnej UMWW przy al. Niepodległości 34 w Poznaniu zaplanowano na godzinę 12.00.

  Z inicjatywy przewodniczącej Małgorzaty Waszak-Klepki sejmik przypomni o ustanowieniu przez siebie roku 2023 Wielkopolskim Rokiem Wisławy Szymborskiej. Na początku sesji wystąpią prezes Fundacji „Zakłady Kórnickie”, dyrektor Biblioteki Kórnickiej PAN, a także (w przekazie wideo) były sekretarz noblistki Michał Rusinek. Zaplanowano też inaugurację prezentowanych na patio UMWW dwóch wystaw: „Niektórzy lubią poezję – Wisława Szymborska na zdjęciach Joanny Helander” (przygotowanej przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu) oraz „Zamoyska-Szymborska. Wielkie Kobiety 2023” (przygotowanej przez Fundację „Zakłady Kórnickie”).

  Bezpośrednią relację z przebiegu obrad można śledzić również w internecie. Transmisja dostępna będzie tutaj:  https://www.umww.pl/transmisje-obrad-sejmiku.

  Planowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia. Stwierdzenie quorum. 
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Wybór sekretarzy obrad.
  4. Wielkopolski Rok Wisławy Szymborskiej – wystąpienie dr. Dariusza Grzybka Prezesa Zarządu Fundacji Zakłady Kórnickie, prof. Magdaleny Biniaś-Szkopek Dyrektor Biblioteki Kórnickiej PAN oraz Michała Rusinka Prezesa Fundacji Wisławy Szymborskiej (nagranie audiowizualne). Inauguracja wystaw: „Niektórzy lubią poezję – Wisława Szymborska na zdjęciach Joanny Helander” (Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu) oraz „Kobiety z Kórnika” (Fundacja „Zakłady Kórnickie”).
  5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XLVIII/949/22 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie: uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego na 2023 rok wraz z autopoprawką.
  6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XLVIII/948/22 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z  dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2023 rok i lata następne.
  7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań, na które w 2023 roku przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przekazane samorządowi województwa.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie skierowania do Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska wniosku o przekazanie informacji o wynikach kontroli obiektów o podstawowym znaczeniu dla województwa.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie: powierzenia zadania własnego Województwa Wielkopolskiego Gminie Wierzbinek.
  10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Powiatu Wągrowieckiego.
  11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji na prowadzenie Lokalnych Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w Kaliszu, Koninie i Pile w latach 2023-2025.
  12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej na zadanie w zakresie bezpieczeństwa publicznego Gminie Jaraczewo.
  13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego na zadania remontowe z zakresu infrastruktury sportowej, realizowane w roku 2023 w ramach szóstej edycji Programu "Szatnia na Medal" (Dział 926 „Kultura Fizyczna”).
  14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego na zadania inwestycyjne z zakresu infrastruktury sportowej, realizowane w roku 2023 w ramach szóstej edycji Programu "Szatnia na Medal" (Dział 926 „Kultura Fizyczna”).
  15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej Gminie Gniezno na zadanie inwestycyjne z zakresu infrastruktury sportowej, realizowane w 2023 roku w ramach Programu Lekkoatletycznego (dział 926 "Kultura Fizyczna").
  16. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr LV/1134/2023 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 17 lipca 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania inwestycyjne z zakresu infrastruktury sportowej, realizowane w 2023 roku w ramach Programu Lekkoatletycznego (dział 926 "Kultura Fizyczna").
  17. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwalę nr LV/1133/2023 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 17 lipca 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego na zadania remontowe z zakresu infrastruktury sportowej, realizowane w roku 2023 w ramach szóstej edycji Programu "Szatnia na Medal" (Dział 926 „Kultura Fizyczna”).
  18. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku dotyczącego wyłączenia nieruchomości o numerze ewidencyjnym 909/1, zlokalizowanej w obrębie ewidencyjnym Huta w gminie Odolanów z granic Parku Krajobrazowego Dolina Baryczy.
  19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia jednostkom samorządu terytorialnego w 2023 roku pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Wielkopolskiego na realizację wybranych zadań zgłoszonych w ramach Programu pn. „Wielkopolska przyjazna zwierzętom”.
  20. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Skarbu Państwa reprezentowanego przez Starostę Rawickiego.
  21. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie w trybie bezprzetargowym pomieszczeń w budynku położonym w Poznaniu przy al. Niepodległości 34.
  22. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości niezabudowanej w trybie bezprzetargowym położonej w Zbrudzewie.
  23. Podjęcie uchwały w sprawie: przystąpienia Województwa Wielkopolskiego do Hydrogen Europe Międzynarodowego Stowarzyszenia Non Profit.
  24. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej Gminie Jaraczewo.
  25. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego na zadania remontowe i inwestycyjne realizowane w roku 2023 w ramach programu "Kulisy kultury".
  26. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych lub znajdujących się na obszarze województwa wielkopolskiego.
  27. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Szpitalowi Wojewódzkiemu w Poznaniu.
  28. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” im. Aleksandra Piotrowskiego w Gnieźnie.
  29. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Śremie.
  30. Podjęcie uchwały zmieniającej w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy Specjalistycznym Zespole Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu.
  31. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy Wielkopolskim Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów.
  32. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawicieli podmiotu tworzącego do składu komisji konkursowej powołanej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Infrastrukturalnych Wojewódzkiego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Jana Jonstona w Lesznie.
  33. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawicieli podmiotu tworzącego do składu komisji konkursowej powołanej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa Wojewódzkiego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Jana Jonstona w Lesznie.
  34. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawicieli podmiotu tworzącego do składu komisji konkursowej powołanej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Organizacyjnych Wojewódzkiego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Jana Jonstona w Lesznie.
  35. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia apelu dotyczącego zwiększenia świadomości społecznej na temat transplantacji wśród mieszkańców Województwa Wielkopolskiego.
  36. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania zgodnie z właściwością pisma w sprawie przedłużenia naboru do programu KAWKA BIS.
  37. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia ponownego wniosku Przedsiębiorcy POLBUD POLAK Sp. z o.o. z siedzibą w miejscowości Mogilniki o zmianę zapisów w uchwale Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie Powidzkiego Parku Krajobrazowego.
  38. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Stanowiska w sprawie zbrodni dokonanych przez III Rzeszę Niemiecką na Wielkopolanach w czasie II Wojny Światowej.
  39. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego komisji stałych Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.
  40. Sprawozdanie Zarządu Województwa Wielkopolskiego z realizacji uchwał Sejmiku Województwa Wielkopolskiego VI kadencji podjętych w II kwartale 2023 roku.
  41. Informacja na temat stanu wdrażania Działań Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanych przez Departament Wdrażania EFS. (wg stanu na 31.07.2023 r.).
  42. Informacja na temat stanu wdrażania Działań w ramach programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 realizowanych przez Departament Wdrażania EFS (wg stanu na 31.07.2023 r.).
  43. Sprawozdanie z bieżącej działalności Zarządu Województwa Wielkopolskiego w okresie pomiędzy sesjami Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.
  44. Interpelacje i zapytania radnych.
  45. Zamknięcie posiedzenia.

  Galeria zdjęć: