Szpital w Ludwikowie: inwestycja za ponad 15 mln zł z myślą o zdrowych płucach wielkopolskich pacjentów


Zwiększenie dostępności specjalistycznych usług zdrowotnych dotyczących chorób płuc - przede wszystkim w zakresie onkologii - to cel zrealizowanego przedsięwzięcia pn. „Modernizacja Pawilonu Chorych nr 2 w Szpitalu w Ludwikowie oraz zakup sprzętu i wyposażenia medycznego dla Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów”. W uroczystości kończącej inwestycję 10 grudnia 2019 r. w Ludwikowie (gm. Mosina) udział wziął Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielopolskiego.

Inwestycja realizowana w latach 2017-2019 i współfinansowana głównie ze środków WRPO 2014+, będących w gestii Zarządu Województwa Wielkopolskiego, obejmowała prace budowlane oraz zakup sprzętu do diagnostyki endoskopowej, obrazowej oraz wyposażenia. Zakupiono miedzy innymi wideobronchofiberoskopy, wideoprocesor z ksenonowym źródłem światła, wideobronchoskop ultradźwiękowy, aparat RTG kostno-płucny cyfrowy oraz aparaty USG oraz wyposażenie oddziałów składające się z łóżek szpitalnych i szafek przyłóżkowych.

Głównym celem przedsięwzięcia było podwyższenie bezpieczeństwa pacjentów, zapewnienie kompleksowości świadczeń pulmonologicznych i onkologicznych oraz rozwój metod leczniczych dla tej grupy pacjentów. W efekcie realizowany projekt przyczyni się do poprawy wskaźników epidemiologicznych w województwie wielkopolskim, a tym samym w całej Polsce oraz podniesienia jakości i wydłużenia życia leczonych tam pacjentów z rakiem płuca.
Zwiększenie jakości usług medycznych, a przez to poprawa stanu zdrowia mieszkańców całej Wielkopolski odbywać się będzie poprzez:
• zwiększenie dostępności do specjalistycznych usług zdrowotnych w zakresie chorób płuc, przede wszystkim w zakresie onkologii (poprawa możliwości diagnostycznych pacjentów, przyspieszenie diagnozy i szybsze kierowanie do adekwatnego leczenia),
• poprawę skuteczności procesów terapeutycznych poprzez optymalne wykorzystanie bazy lokalowej (skrócenie czasu oczekiwania na leczenie, zwiększenie rotacji pacjentów przypadających na 1 łóżko),
• uzyskanie pełnej kompleksowości świadczeń w zakresie chorób płuc w jednym podmiocie leczniczym (poszerzenie zakresu świadczonych usług - powstanie oddziału onkologii "jednego dnia", w którym pacjent przebywa do 24 godzin, poradni onkologicznej oraz poradni pulmonologicznej w Szpitalu w Ludwikowie),
• zwiększenie zakresu opieki koordynowanej,
• spadek umieralności z powodu chorób układu oddechowego,
• przesunięcie ciężaru opieki szpitalnej na ambulatoryjną opiekę specjalistyczną,
• zmniejszenie ogólnych kosztów opieki medycznej i poprawa wskaźników efektywności działalności szpitalnej,
• poprawę komfortu pacjentów,
• polepszenie dostosowania infrastruktury do trendów demograficznych obszaru,
• poprawę warunków pracy personelu medycznego.

Źródło finansowania inwestycji - budżet Województwa Wielkopolskiego: 3,8 mln zł; Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 2014+ (fundusze unijne): 10 mln zł; środki własne WCPiT: 1,8 mln zł.

Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów to placówka ochrony zdrowia Samorządu Województwa Wielkopolskiego. Swoją misję „Leczmy twoje płuca” realizuje w trzech lokalizacjach - szpitalach: przy ul. Szamarzewskiego w Poznaniu, w Ludwikowie oraz w Chodzieży.

 

pdf    drukuj    drukuj