Lubuskie obrady Konwentu Marszałków RP


W obradach Konwentu Marszałków Województw RP w Lubniewicach w Województwie Lubuskim, których tematem był podział środków UE na lata 2021-2027 oraz walka ze skutkami Covid – 19 udział wziął Marszałek Marek Woźniak.
„To pierwszy Konwent <<na żywo>>, nie on-line, po długiej przerwie spowodowanej pandemią Covid-19. Ważny, bo rozmawialiśmy o naszej przyszłości– bo jego tematyka jest kluczowa dla samorządów województw. Mamy już pierwsze przymiarki do funduszy unijnych w nowej perspektywie finansowej, jest Krajowy Plan Odbudowy. To pakiet środków finansowych w wysokości 23 mld euro, skierowanych do samorządów, które mają nam pomagać w wychodzeniu z kryzysu. Te fundusze są niezwykle interesujące dla nas, ponieważ gwarantują stuprocentowe finansowanie projektów – bez wkładu własnego. Mają więc specjalny status i dlatego musimy się dobrze przygotować do ich rozdysponowania. Mam nadzieję, że będziemy wspólnie z przedstawicielami rządu uzgadniać ich podział i wykorzystanie" - mówi Marszałek Woźniak.
Podczas spotkania włodarzy polskich regionów Marszałek poruszył także temat ryzyka utraty pieniędzy unijnych w kontekście praworządności. „Nie chcielibyśmy paść ofiarami pewnej warunkowości, zwłaszcza tam, gdzie nie mamy na to wpływu. Wiemy, że jest dyskusja polityczna, pojawiły się pewne zapisy. I różne informacje, że to zagrożenie realne, a inna, że jest pozorne. Obawiam się tego. Nie w takiej postaci, że ważny polityk europejski wyjdzie na forum i zapowie, że Polska traci jakąś ilość funduszy z powodu nie zachowania europejskich zasad sądownictwa. Ale w inny sposób, tj. poprzez instrumenty kontroli, korekt, nakładania sankcji. Na poziomie Komisji będzie odbywać się wdrażanie sankcji, ale bez ogłaszania że jest to wdrażane. Klimat się pogorszy, bo już się pogorszył. Ja odczuwam konkretne sygnały. Dotknie to samorządy regionalne. Nie będzie zależało to od przynależności politycznej, po prostu znajdziemy się w kręgu rażenia. Tak mówi mi intuicja” – oceniał Marek Woźniak.
Marszałek krytycznie odniósł się również do rządowych pomysłów podziału Mazowsza na Warszawę i województwo mazowieckie oraz powrotu do podziału Polski na 49 województw. „Dotychczas samorządy sprawdziły się w swojej działalności, potrafią dobrze wydawać pieniądze, odpowiednio do warunków w jakich funkcjonują i układać dobre scenariusze” – podkreśla Marek Woźniak.
30 lipca, tuż przed Konwentem Marszałków w Lubniewicach obradował Zarząd Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej, którego członkiem zarządu jest Marszałek Marek Woźniak.

 

zdjęcia: www.lubuskie.pl 


Galeria zdjęć:

  • Lubuskie obrady Konwentu Marszałków RP
  • Lubuskie obrady Konwentu Marszałków RP
  • Lubuskie obrady Konwentu Marszałków RP
  • Lubuskie obrady Konwentu Marszałków RP
pdf    drukuj    drukuj