trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Lista stypendystów Marszałka Województwa Wielkopolskiego o charakterze socjalnym - kontynuacja

  Zarząd Województwa Wielkopolskiego Uchwałą nr 4771/2018 z 4 stycznia 2018 roku przyjął listę stypendystów Marszałka Województwa Wielkopolskiego o charakterze socjalnym, na okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 roku odpowiednio dla:

  • 250 uczniów szkół ponadgimnazjalnych w kwocie 250 złotych miesięcznie,
  • 200 słuchaczy i studentów uczelni państwowych w kwocie 300 złotych miesięcznie.

  Stypendium przyznane zostało osobom, które spośród wszystkich kandydatów zgłoszonych przez Starostwa Powiatowe lub Urzędy Miasta na prawach powiatu, uzyskały najwyższą sumę punktów zgodnie z obowiązującym Regulaminem stypendium.

  Zgodnie z §7 Regulaminu udzielania stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego, stypendysta zobowiązany jest dostarczyć zaświadczenie o kontynuacji nauki po ukończonym semestrze:

  A. UCZNIOWIE do 20 lutego 2018 roku
  B. STUDENCI i SŁUCHACZE do 20 marca 2018 roku

  do Departamentu Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego:

  1. korespondencyjnie na adres:
   Departament Edukacji i Nauki
   Urzędu Marszałkowskiego
   Województwa Wielkopolskiego
   al. Niepodległości 34
   61-714 Poznań
   (z dopiskiem „ZAŚWIADCZENIE”),

  2. osobiście do Punktu kancelaryjnego
   Urzędu Marszałkowskiego
   Województwa Wielkopolskiego
   al. Niepodległości 34
   Poznań

  Niedostarczenie w regulaminowym terminie zaświadczenia, spowoduje, że stypendysta utraci prawo do pobierania stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego.