trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Lista stypendystów Marszałka Województwa Wielkopolskiego o charakterze socjalnym - kontynuacja

  Zarząd Województwa Wielkopolskiego Uchwałą nr 3150/2017 z 20 stycznia 2017 roku przyjął listę stypendystów Marszałka Województwa Wielkopolskiego o charakterze socjalnym, na okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2017 roku odpowiednio dla:

  • 200 uczniów szkół ponadgimnazjalnych w kwocie 250 złotych miesięcznie,
  • 200 słuchaczy i studentów uczelni państwowych w kwocie 300 złotych miesięcznie.

  Stypendium przyznane zostało osobom, które spośród wszystkich kandydatów zgłoszonych przez Starostwa Powiatowe lub Urzędy Miasta na prawach powiatu, uzyskały najwyższą sumę punktów zgodnie z obowiązującym Regulaminem stypendium.

  Zgodnie z §7 Regulaminu udzielania stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego, stypendysta zobowiązany jest dostarczyć zaświadczenie o kontynuacji nauki po ukończonym semestrze:

  A. UCZNIOWIE do 20 lutego 2017 roku
  B. STUDENCI i SŁUCHACZE do  20 marca 2017 roku

  do Departamentu Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego:

  1. korespondencyjnie na adres:
  Departament Edukacji i Nauki
  al. Niepodległości 34
  61-714 Poznań
  (z dopiskiem „ZAŚWIADCZENIE”),

  2. osobiście do sekretariatu
  Departamentu Edukacji i Nauki piętro V, część A, pokój 534
  al. Niepodległości 34
  61-714 Poznań

  Niedostarczenie w regulaminowym terminie zaświadczenia, spowoduje, że stypendysta utraci prawo do pobierania stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego.