trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

LEPSZA POMOC W POTRZEBIE

    O realizowanych i planowanych przez podległe samorządowi województwa jednostki projektach i inwestycjach dotyczących wsparcia osób najbardziej potrzebujących rozmawiano podczas posiedzenia sejmikowej Komisji Rodziny i Polityki Społecznej, które odbyło się 13 września. Okazją było m.in. zaopiniowanie kilkunastu propozycji zmian w budżecie województwa i wieloletniej prognozie finansowej regionu.

    Chodzi m.in. o dostosowanie przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej budynku przy ul. Niegolewskich w Poznaniu w celu uruchomienia tam interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego na około 20 miejsc – jak wskazują statystyki, potrzeby w zakresie zapewnienia tymczasowej opieki niechcianym noworodkom są w województwie bardzo duże. Inna z realizowanych inwestycji to budowa siedziby dla ROPS i prowadzonych przez niego instytucji (jak centrum integracji cudzoziemców) w miejscu dawnych szpitalnych obiektów przy ul. Spornej w Poznaniu.

    Punktem wyjścia do dyskusji o potrzebach w sferze polityki społecznej były też informacje rozpatrzone na tym posiedzeniu przez komisję: o rozstrzygnięciach konkursów ogłaszanych przez zarząd województwa na realizację zadań w tej dziedzinie, a także o stanie wdrażania działań z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach dwóch programów regionalnych – w kończącej się i w rozpoczętej niedawno unijnej perspektywie finansowej. Jak przekazano radnym, z tej puli na lata 2014-2020 przeprowadzono działania, które swoim zasięgiem objęły około 15 procent wszystkich mieszkańców Wielkopolski.


    Galeria zdjęć: