LEPIEJ ASYSTOWAĆ


W jaki sposób może funkcjonować, czym się zajmować i z jakim efektem asystent osoby starszej? Rozmawiali o tym członkowie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej wielkopolskiego sejmiku. Inspiracją był omawiany przykład pilotażowego innowacyjnego programu, który był prowadzony przez ośrodek pomocy społecznej w Zagórowie. Takie rozwiązanie pozwala jak najdłużej utrzymać osoby starsze w swoim środowisku i jest tańsze niż koszt opieki w domu pomocy społecznej. Radni wskazywali na potrzebę wprowadzenia rozwiązań legislacyjnych na szczeblu krajowym, które umożliwiłyby stosowanie tego typu rozwiązań w sposób systemowy.
Radni pozytywnie zaopiniowali propozycje zmian budżetowych. Przy tej okazji dyskutowano o pojawiających się po raz kolejny problemach z zapewnieniem płynnego finansowania działalności ośrodków adopcyjnych. Komisja zapowiedziała podjęcie w tej sprawie interwencji u wojewody, który powinien przekazywać odpowiednie środki na ten cel.
Komisja zapoznała się ponadto ze wstępnymi projektami programów współpracy województwa z organizacjami pozarządowymi – na przyszły rok oraz wieloletnim, a także z informacją o efektywności programu „Razem skuteczniej” po upływie sześciu miesięcy od jego zakończenia.


Galeria zdjęć:

  • LEPIEJ ASYSTOWAĆ
pdf    drukuj    drukuj