trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Kulturalny budżet

    Radni omówili sprawozdanie z wykonania budżetu województwa za rok 2008 w dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. Uznano, że zarówno dochody, jak i wydatki realizowane były prawidłowo. Ujawnione w sprawozdaniu rozbieżności pomiędzy planem finansowym a jego wykonaniem dotyczą wyłącznie zadań inwestycyjnych planowanych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Planu Operacyjnego na lata 2007-2013, których realizacja, z przyczyn niezależnych od organów wykonawczych samorządu województwa, nie została rozpoczęta w roku 2008. Radni pozytywnie zaopiniowali sprawozdanie w analizowanym przez komisję zakresie.