KULTURALNE FINANSE


Na posiedzeniu, które odbyło się 17 marca, radni z sejmikowej Komisji Budżetowej zapoznali się z informacją na temat sytuacji finansowej jednostek kultury. Dane za 2016 rok na temat dwudziestu podległych samorządowi województwa tego typu instytucji przedstawił radnym dyrektor Departamentu Kultury UMWW Włodzimierz Mazurkiewicz. Podczas debaty radni dyskutowali o stratach (lub zyskach) tych jednostek, o stanie realizacji zamierzonych inwestycji, w tym współfinansowanych z funduszy europejskich. Mówiono m.in. o wpływie na kondycje finansową niedawnych podwyżek płac, zastanawiano się nad możliwością wykorzystania pieniędzy zgromadzonych przez niektóre instytucji na kontach, rozważano możliwość wprowadzenia wspólnej obsługi niektórych dziedzin działalności placówek.
Ponadto członkowie komisji omówili, a następnie pozytywnie zaopiniowali propozycje zmian w budżecie województwa i wieloletniej prognozie finansowej regionu oraz projekty związanych z finansami uchwał sejmiku.


Galeria zdjęć:

  • KULTURALNE FINANSE
pdf    drukuj    drukuj