KTO FINANSUJE KULTURĘ W KALISZU?


Radni z sejmikowej Komisji Kultury najwięcej czasu podczas marcowych obrad poświęcili dyskusji na temat funkcjonowania Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Dyrektor tej podległej samorządowi województwa placówki kulturalnej Dariusz Grodziński omówił najważniejsze potrzeby inwestycyjne (remonty wnętrz CKiS, konieczność odbudowy konstrukcji stropu i ścian w pałacu myśliwskim w Antoninie), plany repertuarowe na 2017 rok oraz dotychczasową działalność centrum.
– W tym roku zaplanowaliśmy realizację 1095 wydarzeń kulturalnych, z tego 843 imprezy (spektakle, wystawy, seanse filmowe, spotkania literackie, koncerty, działalność edukacyjna, itp.) odbędą się w naszej siedzibie, a 252 wydarzenia – poza Cis – mówił. Dyrektor przedstawił też wnioski o dofinansowanie, które placówka złożyła w ministerstwie kultury. Radnych sejmiku zaniepokoił jednak fakt, że samorząd miasta Kalisza tylko w niewielkim stopniu współfinansuje działalność kulturalną na tym terenie, dlatego przygotowany zostanie wniosek do zarządu województwa o podjęcie w tej sprawie rozmów z włodarzami grodu nad Prosną.
Komisja zaopiniowała ponadto pozytywnie kilka wniosków finansowych, dotyczących zmian w tegorocznym budżecie regionu przeznaczonym na kulturę.


Galeria zdjęć:

  • KTO FINANSUJE KULTURĘ W KALISZU?
pdf    drukuj    drukuj