Książnica i UAM w Kaliszu zaczęły formalną współpracę


Marzena Wodzińska, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego, reprezentująca Samorząd Województwa Wielkopolskiego oraz prof. Bogumiła Kaniewska, prorektor UAM reprezentująca Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, podpisały umowę o współpracy Książnicy Pedagogicznej w Kaliszu z Wydziałem Pedagogiczno-Artystycznym UAM w Kaliszu.


W ramach wspólnych działań kaliski wydział UAM będzie przekazywał do zbiorów książnicy książki autorstwa swoich pracowników oraz czasopisma publikowane w wydawnictwach wydziałowych. Ponadto będzie wspierał inicjatywy edukacyjne książnicy, które będą dotyczyły prowadzonych przez wydział badań naukowych i prac artystycznych oraz kierunków studiów. Natomiast Książnica Pedagogiczna zobowiązała się do organizowania dla studentów zajęć warsztatowych w zakresie bibliotekoznawstwa, poświęconych starym drukom i zbiorom specjalnym, a także zbiorom związanym z edukacją pedagogiczną i artystyczną. Dzięki temu porozumieniu studenci wydziału będą mogli odbywać praktyki w kaliskiej książnicy, a konferencje, wykłady otwarte i promocje publikacji pracowników i wydawnictw mają być prowadzone w pomieszczeniach udostępnianych wzajemnie przez dwie strony.
Podpisane porozumienie ma na celu popularyzację nauki i sztuki, wiedzy o regionie, edukacji i promocję czytelnictwa. Łatwiejszy dostęp do księgozbioru Książnicy pomoże w nauce i pracy studentom oraz pracownikom wydziału, a wspólnie organizowane przedsięwzięcia zwiększą ofertę edukacyjną i kulturalno-artystyczną Kalisza i subregionu kaliskiego.
Podczas spotkania Marzena Wodzińska otrzymała „Medal 100-lecia Uniwersytetu Poznańskiego”, przyznawany przez Międzyuczelniany Komitet Obchodów, za działania, które przyczyniają się do rozwoju czterech, świętujących jubileusz, poznańskich uczelni.

Fot. UAM


Galeria zdjęć:

  • Książnica i UAM w Kaliszu zaczęły formalną współpracę
  • Książnica i UAM w Kaliszu zaczęły formalną współpracę
pdf    drukuj    drukuj