trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Konsultacje projektu Umowy Partnerstwa 2021-2027 w Wielkopolsce

  Konsultacje projektu Umowy Partnerstwa 2021-2027 online 28 stycznia br.

  Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu zapraszają na konsultacje społeczne dotyczące wydatkowania Funduszy Europejskich na lata 2021-2027. Projekt Umowy Partnerstwa 2021-2027 przygotowało Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

  Czego dotyczą konsultacje?

  Chodzi o 76 mld euro z unijnej Polityki Spójności i Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. Wiemy, że 40% środków trafi do regionów, pozostałe 60% zostanie dzielone z poziomu centralnego w ramach programów krajowych. 

  Aktualnie powstają projekty dokumentów, w których zostaną zapisane cele, na które będą przeznaczane środki z Funduszy Europejskich w najbliższych 7 latach. Najważniejszym z tych dokumentów jest Umowa Partnerstwa, która obecnie jest poddawana konsultacjom społecznym.

  Czym jest Umowa Partnerstwa?

  Umowa Partnerstwa (UP) określa strategię wykorzystania funduszy europejskich w ramach polityk unijnych: polityki spójności i wspólnej polityki rybołówstwa w Polsce w latach 2021-2027.

  Zgodnie z propozycją przedstawioną w projektach dokumentów na kolejną perspektywę finansową polityka spójności na lata 2021-2027 ma obejmować następujące fundusze: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR), Fundusz Spójności (FS), Europejski Fundusz Społeczny+ (EFS+) oraz Fundusz Sprawiedliwej Transformacji (FST).

  Umowa Partnerstwa będzie miała kluczowy wpływ na sposób i jakość wydatkowania środków unijnych, z tego względu zachęcamy wszystkich zainteresowanych do udziału w konsultacjach.

  Kto i kiedy może wziąć udział?

  Konsultacje będą odbywały się w każdym regionie kraju - w województwie wielkopolskim 28 stycznia br.

  Może w nich wziąć udział każdy mieszkaniec województwa zainteresowany dystrybucją środków europejskich w nowej perspektywie finansowej.

  Jak wziąć udział w konsultacjach?

  Aby wziąć udział w wydarzeniu dedykowanemu Wielkopolsce, wystarczy zarejestrować się poprzez formularz zgłoszeniowy.

  Liczba miejsc na spotkanie jest ograniczona. Konsultacje można będzie obserwować na kanale Ministerstwa na YouTube