Konsultacje projektu uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie podziału Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej w Kaliszu oraz utworzenia instytucji kultury pod nazwą Muzeum w Lewkowie – Zespół Pałacowo-Parkowy i nadania jej statutu


Działając na podstawie Uchwały Nr XLIX/751/10 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 5 lipca 2010 roku oraz Uchwały nr 3262/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 16 lutego 2017 roku, serdecznie zapraszamy wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, do zgłaszania uwag i propozycji do projektu uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie podziału Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej w Kaliszu oraz utworzenia instytucji kultury pod nazwą Muzeum w Lewkowie – Zespół Pałacowo-Parkowy i nadania jej statutu.

Zgłoszenia należy przesyłać na załączonym formularzu, na adres poczty elektronicznej: dk.sekretariat@umww.pl lub na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
al. Niepodległości 34
61-714 Poznań

z dopiskiem: „Konsultacje uchwały SWW w sprawie podziału MOZK”, w nieprzekraczalnym terminie do 27 lutego 2017 roku.

Do formularza należy dołączyć statut lub inny dokument określający cele statutowe organizacji zgłaszającej uwagi.

Projekt uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie podziału Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej w Kaliszu oraz utworzenia instytucji kultury pod nazwą Muzeum w Lewkowie – Zespół Pałacowo-Parkowy i nadania jej statutu, Uchwała nr 3262/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 16 lutego 2017 roku w sprawie konsultacji oraz formularz do zgłaszania uwag, są poniżej udostępnione jako pliki do pobrania.

Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Pan Marek Roman.

Dane kontaktowe:


pdf    drukuj    drukuj