trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Konsultacje projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmiany nazwy Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie

    Statut Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie jako akt prawa miejscowego podlega procedurze konsultacji. Sejmik Województwa Wielkopolskiego Uchwałą Nr  XLIX/751/10 z dnia 5 lipca 2010 roku określił szczegółowy sposób konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z wojewódzką radą działalności pożytku lub organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

    Zgodnie z § 6 uchwały Nr XLIX/751/10 z dnia 5 lipca 2010 r., Zarząd Województwa Wielkopolskiego w drodze uchwały określa przedmiot konsultacji, termin konsultacji, formy konsultacji, sposób publikacji informacji o przeprowadzeniu konsultacji oraz inne informacje, o ile wymaga tego forma konsultacji.

    Zarząd Województwa Wielkopolskiego Uchwałą Nr 6472/2023 z dnia 21 kwietnia 2023 roku w sprawie: przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie zmiany nazwy Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie oraz nadania statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Wielospecjalistycznemu im. dr. Jana Jonstona w Lesznie, postanowił przeprowadzić konsultacje ww. projektu uchwały z Wielkopolską Radą Działalności Pożytku Publicznego.

    Informacja o przeprowadzeniu konsultacji zamieszczona została w Biuletynie Informacji Publicznej (https://bip.umww.pl/) oraz na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego (https://www.umww.pl/).

    Wielkopolska Rada Działalności Pożytku Publicznego zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie zmiany nazwy Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie oraz nadania statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Wielospecjalistycznemu im. dr. Jana Jonstona w Lesznie. Opinia Rady stanowi załącznik do niniejszej informacji.