trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Wyniki konsultacji projektu uchwały Sejmiku w sprawie trybu zgłaszania przez Młodzieżowy Sejmik wniosku o podjęcie inicjatywy uchwałodawczej

    Zgodnie z uchwałą nr 7304/2023 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 12 października 2023 r. konsultacjom społecznym z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego poddano projekt uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie trybu zgłaszania przez Młodzieżowy Sejmik Województwa Wielkopolskiego wniosku o podjęcie inicjatywy uchwałodawczej.

    Informacja o przeprowadzeniu konsultacji zamieszczona została na stronie internetowej Samorządu Województwa Wielkopolskiego www.umww.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Samorządu Województwa Wielkopolskiego www.bip.umww.pl.

    W okresie w którym prowadzone były konsultacje, tj. od 12 października do 31 października 2023 r. nie wpłynęły żadne uwagi do konsultowanego projektu uchwały.

    Kancelaria Sejmiku proponuje przekazać projekt uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w  sprawie trybu zgłaszania przez Młodzieżowy Sejmik Województwa Wielkopolskiego wniosku o podjęcie inicjatywy uchwałodawczej na posiedzenie Komisji Statutowej Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.