trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Konsultacje projektu uchwały Sejmiku w sprawie nadania statutu Wielkopolskiemu Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii

    Statut Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów jako akt prawa miejscowego podlega procedurze konsultacji. Sejmik Województwa Wielkopolskiego Uchwałą Nr  XLIX/751/10 z dnia 5 lipca 2010 roku określił szczegółowy sposób konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z wojewódzką radą działalności pożytku lub organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

    Zgodnie z § 6 uchwały Nr XLIX/751/10 z dnia 5 lipca 2010 r., Zarząd Województwa Wielkopolskiego w drodze uchwały określa przedmiot konsultacji, termin konsultacji, formy konsultacji, sposób publikacji informacji o przeprowadzeniu konsultacji oraz inne informacje, o ile wymaga tego forma konsultacji.

    Zarząd Województwa Wielkopolskiego Uchwałą Nr 6381/2023 z dnia 31 marca 2023 roku w sprawie: przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie nadania statutu Wielkopolskiemu Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów, postanowił przeprowadzić konsultacje ww. projektu uchwały z Wielkopolską Radą Działalności Pożytku Publicznego.

    Informacja o przeprowadzeniu konsultacji zamieszczona została w Biuletynie Informacji Publicznej (https://bip.umww.pl/) oraz na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego (https://www.umww.pl/).

    Wielkopolska Rada Działalności Pożytku Publicznego nie zajęła stanowiska  w sprawie projektu uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie nadania statutu Wielkopolskiemu Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów.