Konkurs Wielkopolski Lekarz z Sercem im. Kazimierza Hołogi


logo konkursuZarząd Województwa Wielkopolskiego w roku 2017 ustanowił Konkurs Wielkopolski Lekarz z Sercem im. dr. Kazimierza Hołogi, będący wspólnym projektem Samorządu Województwa Wielkopolskiego i Wielkopolskiej Izby Lekarskiej, promujący działalność charytatywną i społeczną lekarzy z naszego regionu.

Celem inicjatywy jest uhonorowanie osób, które poprzez swoją postawę życiową oraz działalność pozazawodową niosą pomoc ludziom chorym i potrzebującym pomocy w kraju i za granicą. Osoby te wyróżniają się w środowisku wyjątkową aktywnością o charakterze prospołecznym
i charytatywnym. Stanowią wzór, inspirują do działania, promują wartości etyczne oraz prezentują postawę godną naśladowania.

Patronem konkursu jest Kazimierz Hołoga, wywodzący się z Wielkopolski niezwykły lekarz z powołania, społecznik i filantrop, który w drugiej połowie XX wieku realizował i wcielał w życie ideały lekarza, bez reszty oddanego pacjentom.

Laureatem I edycji konkursu został: prof.dr hab.n.med.Jacek Łuczak.
Wyróżnienie otrzymali: dr Bożena Janicka oraz dr Marek Daniel.
Laureatem II edycji konkursu została: dr Anna Tarajkowska.
Wyróżnienie otrzymali: dr Alicja Bartkowska-Śniatkowska, dr Szczepan Cofta i dr Edmund Waszyński.

Nabór kandydatów do III edycji Konkursu w roku 2019 potrwa od 02 lipca do 12 września 2019 roku.

Wzór karty zgłoszeniowej oraz logo konkursu można pobrać ze strony www.umww.pl/konkurs-wielkopolski-lekarz-z-sercem-im-kazimierza-hologi. Informacja o konkursie znajduje się również na stronie internetowej Wielkopolskiej Izby Lekarskiej: www.wil.org.pl.

Wypełnioną Kartę Zgłoszenia należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: zdrowie@umww.pl, faksem (+48 61 62 66 351) lub pocztą: Departament Zdrowia, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, al. Niepodległości 34, 61 – 714 Poznań.


pdf    drukuj    drukuj