trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Konkurs "Nasz pomysł na ochronę środowiska” VIII edycja

  Departament Korzystania i Informacji o Środowisku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu zaprasza do udziału w Konkursie

  „Nasz pomysł na ochronę środowiska” VIII edycja „Grasz – dbasz o środowisko”

   

  Celem Konkursu „Nasz pomysł na ochronę środowiska” jest kształtowanie i podnoszenie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży, zarówno poprzez promowanie pozytywnych zachowań w zakresie ochrony środowiska i przyrody, jak i zwracanie uwagi na zagrożenia dla tych wspólnych dóbr.

  Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z podziałem na dwie kategorie:

  1. Kategoria I: uczniowie klas 6, 7 i 8 szkół podstawowych województwa wielkopolskiego.
  2. Kategoria II: uczniowie szkół ponadpodstawowych województwa wielkopolskiego.

  Zadaniem Konkursowym VIII edycji Konkursu jest stworzenie i przygotowanie scenariusza Przyrodniczej gry terenowej pod hasłem „Poznaję i dbam o lokalną przyrodę ……”/„Lokalni strażnicy przyrody” przez reprezentujących jedną szkołę trzyosobowy zespół uczniów.

  Scenariusz musi zawierać:

  1. temat przewodni gry,
  2. instrukcję do gry terenowej wraz z regulaminem gry,
  3. zadania do wykonania wraz z punktami za udzielenie poprawnej odpowiedzi oraz czasem ich ukończenia na poszczególnych etapach gry – minimum 10 lokalizacji w terenie (dokumentacja fotograficzna przedstawiająca zadanie do wykonania),
  4. materiał graficzny – mapa lub inna forma graficzna przedstawiająca lokalizację gry
  5. kartę przebiegu gry terenowej do wypełnienia przez uczestników

  Czas trwania: około 1-1,5 godzin
  Forma: zajęcia terenowe
  Odbiorcy: młodzież i dorośli

  Brak któregokolwiek z elementów składowych scenariusza stanowi podstawę do odrzucenia pracy Konkursowej.

  Głównym celem gry terenowej jest zwiększenie świadomości przyrodniczej wśród młodego pokolenia oraz popularyzacja i rozpropagowanie lokalnych atrakcji przyrodniczych.
  W szczególności:

  • zachęcenie uczestników do poznania przyrody w ich najbliższym sąsiedztwie: parków, zielonych zakątków, terenów objętych ochroną,
  • zwrócenie uwagi na cenne przyrodniczo miejsca: skupiska drzew i krzewów, zarośla, dzikie trawniki, szuwary i mokradła, które zamieszkiwane są przez motyle, chrząszcze, pszczoły i inne bezkręgowce oraz płazy, ptaki i ssaki,
  • przedstawienie rodzimych gatunków roślin i zwierząt z ciekawą historią (a nawet legendą),
  • promowanie walorów przyrodniczych, turystycznych i kulturowych swojego miejsca zamieszkania.

  Prace należy dostarczyć w formie papierowej i elektronicznej (zapis na powszechnie dostępnym i stosowanym nośniku danych (np. płyta CD, płyta DVD, przenośna pamięć USB - tzw. „pen drive”) na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Departament Korzystania i Informacji o Środowisku, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań.

  Czas trwania VIII edycji Konkursu od 13 stycznia 2023 r. (data ogłoszenia) do 20 marca 2023 r. (decyduje data stempla pocztowego).

   

  Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi podczas uroczystej Gali.

  Zachęcamy Państwa do zapoznania się z regulaminem konkursu i wzięcia w nim udziału.

  Szczegóły konkursu znajdziecie Państwo w plikach do pobrania oraz na stronie internetowej Urzędu https://www.umww.pl/konkurs-nasz-pomysl-na-ochrone-srodowiska-viii-edycja