trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Konkurs na wyjazd JST/Nauka do Bangkoku (Tajlandia)

  Grafika promocyjna H2 WielkopolskaKonkurs “Promocja regionalnej marki H2Wielkopolska – kierunek wodór: wyjazd JST/Nauka na wydarzenie Future Energy Asia 2022 w Bangkoku (Tajlandia)”

  Konkurs “Promocja regionalnej marki H2Wielkopolska – kierunek wodór:
  wyjazd JST/Nauka na wydarzenie Future Energy Asia 2022 w Bangkoku (Tajlandia)”

  Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego ogłasza nabór dla jednostek samorządu terytorialnego, stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego, instytucji szkolnictwa wyższego oraz jednostek naukowych na wyjazd informacyjno-promocyjny do Bangkoku (Tajlandia)” w dniach 20 -22 2022 r.

  Termin realizacji wyjazdu 18 – 24 lipca 2022 r.

  Link do strony konkursowej, w tym formularza zgłoszeniowego online i dokumentów do pobrania:
  https://h2wielkopolska.pl/konkurs-bangkok/

  Informacje o wydarzeniu: https://www.futureenergyasia.com/

  Udział w wyjeździe organizowany jest w  ramach projektu „Gospodarna 2050 – H2Wielkopolska” współfinansowanego ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 1.4: Internacjonalizacja gospodarki regionalnej, Poddziałanie 1.4.2: Promocja gospodarcza regionu.

  Uczestnicy wyjazdu zostaną wyłonieni w konkursie na zasadach określonych w załączonym regulaminie. Podmioty zainteresowane udziałem prosimy o wypełnienie do dnia 24 czerwca 2022 r. (piątek) formularza zgłoszeniowego (poniżej) oraz niezwłoczne przesłanie pocztą na adres Departamentu Gospodarki, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, Regulaminu i Klauzuli informacyjnej podpisanych przez osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu oraz osobę wskazaną do udziału w wyjeździe. Zgłoszenia przesłane po tym terminie nie będą rozpatrywane.

  Wyłonione w konkursie podmioty (Interesariusze) są zobowiązane do dostarczenia podpisanego porozumienia dotyczącego udziału w wyjeździe (wzór porozumienia opublikowany na stronie h2wielkopolska.pl) w terminie 5 dni roboczych od otrzymania porozumienia. Niepodpisanie porozumienia skutkuje wykluczeniem z grona Interesariuszy.

  Dodatkowe informacje:

  Departament Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (tel. 61 62 66 276, e-mail: piotr.kurzawski@umww.pl). 

  Fundusze Europejskie, Rzeczpospolita Polska, Samorząd Województwa Wielkopolskiego, Unia Europejska