Konkurs na udzielenie dotacji dla Instytucji Otoczenia Biznesu działających na rzecz MŚP na realizację zadania Samorządu Województwa Wielkopolskiego w zakresie wsparcia współpracy między sferą nauki i gospodarki pt.: „WSPÓŁPRACA IOB-BIZNES-NAUKA”


edycja 2018 – nabór wniosków do 20.03.2018

Wielkopolska Moc możliwościUrząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu ogłasza Konkurs na realizację zadania Samorządu Województwa Wielkopolskiego w zakresie wsparcia współpracy między sferą nauki i gospodarki adresowany do Instytucji Otoczenia Biznesu działających wspólnie z grupą przedsiębiorstw (minimum 3 firmy). Konkurs „WSPÓŁPRACA IOB-BIZNES-NAUKA” wspiera rozpoczęcie lub kontynuację współpracy z jednostką naukową na rzecz realizacji wspólnych prac badawczo-rozwojowych i/lub analitycznych, budujących przewagę konkurencyjną MŚP.

Konkurs wspiera aktywną rolę IOB poprzez działania na rzecz przezwyciężenia konkretnego problemu, obejmujące :

  • wsparcie transferu wiedzy i technologii bezpośrednio do grupy przedsiębiorstw tj. wypracowanie Innowacji procesowych i/lub produktowych i/lub marketingowych skutkujące wzrostem gotowości wdrożeniowej;
  • i/lub przebudowę modelu biznesowego grupy przedsiębiorstw.

Konkurs ma za zadanie przyczyniać się także do rozwoju usług IOB, ze szczególnym naciskiem na profesjonalizację usługi brokerskiej.

Konkurs „WSPÓŁPRACA IOB-BIZNES-NAUKA” finansowany jest ze środków budżetu Województwa Wielkopolskiego.

Dotacje:

W ramach Konkursu do przyznania są 4 dotacje o łącznej wartości 220 000,00 PLN.
Jedna dotacja przyznawana jest maksymalnie do 55 000,00 PLN, w podziale na:

  • Części I: czynności Brokera Innowacji – do wysokości 5.000,00 PLN,
  • Części II: Usługa - do wysokości 50.000,00 PLN. (usługa jednostki naukowej).

Regulamin i dokumentacja konkursowa na stronie: www.iw.org.pl

pdf    drukuj    drukuj