trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Konkurs grantowy WARP – Marszałek spotkał się z przedsiębiorcami

    *Marszałek Marek Woźniak spotkał się dziś z uczestnikami protestu, którzy obawiają się anulowania naboru wniosków w projekcie „Wielkopolska Tarcza Antykryzysowa”.

    Marszałek poinformował przedsiębiorców o dalszych krokach, związanych z wyjaśnieniem wątpliwości w kwestii procedury naboru wniosków w postępowaniu na uzyskanie grantów Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (WARP).* Wszystko wskazuje na to, że skutecznym sposobem wyjaśnienia, w jaki sposób poszczególne wnioski znalazły się na liście zwycięzców, jest skompletowanie informacji na temat IP wnioskodawców i przypisanie ich do złożonych wniosków. W tym celu konieczne jest przekazanie tych danych do WARP. Skompletowanie informacji o tym, który wniosek i o której godzinie znalazł się na liście i przez kogo był wysłany, pozwoli na zidentyfikowanie wniosków złożonych przez tzw. boty i określenie, jak duży jest udział tej grupy wniosków w ramach całej listy. Po zakończeniu tego postępowania wyjaśniającego zapadnie decyzja w sprawie uznania lub nieuznania tego postępowania.
    Liczymy na życzliwość operatorów telekomunikacyjnych w udostępnianiu danych, do których posiadania uprawnieni są ich właściciele. Informujemy także, że – niezależnie od tych działań – 12 października tego roku Marszałek Województwa Wielkopolskiego wystąpił do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu z prośbą o możliwość wymiany informacji dotyczących konkursu pomiędzy audytorami Poznańskiego Centrum Superkomputerowo – Sieciowego a funkcjonariuszami zespołu ds. cyberprzestępczości.