trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Konkurs dotacji na prowadzenie Lokalnych Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w Kaliszu, Koninie, Lesznie i Pile w latach 2024-2025

  27 listopada 2023 roku Sejmik Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji na prowadzenie Lokalnych Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w Kaliszu, Koninie, Lesznie i Pile w latach 2024-2025 (DZ. URZ. WOJ. 2023.10805).

  Okres składania ofert w Konkursie rozpoczyna się 15 grudnia 2023 r. i kończy 2 stycznia 2024 r. o godzinie 12:00.

  Szczegóły dotyczące składania ofert znajdują się w załączonym Regulaminie Konkursu dotacji na prowadzenie Lokalnych Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w Kaliszu, Koninie, Lesznie i Pile w latach 2024-2025.

  Formularze oferty wraz z niezbędnymi załącznikami należy złożyć w jednym egzemplarzu, osobiście albo wysłać pocztą/kurierem na adres:

  Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
  Departament Polityki Regionalnej
  al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań

  lub za pośrednictwem platformy ePUAP.

  Cyfrową wersję oferty, w formie skanów oryginalnej dokumentacji, należy przesłać na adres e-mail promocja.few@wielkopolskie.pl.

  Za datę wpływu uznawana jest data wpłynięcia oferty do Kancelarii Województwa.

  Ofertę w wersji papierowej należy złożyć w zapieczętowanej kopercie, która musi:

  • być opatrzona następującym sformułowaniem: “Konkurs na prowadzenie LPI w …….. (miejscowość)”,
  • zawierać pełną nazwę Wykonawcy i jego adres.

  Pytania w sprawie Konkursu prosimy kierować na adres e-mail: promocja.few@wielkopolskie.pl lub telefonicznie pod numer telefonu 61 626 63 31.

  Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027.