Kongres szkolnictwa zawodowego i dualnego w Poznaniu po raz kolejny dowiódł, że trzeba dopasować kształcenie do rynku pracy


9 maja 2018 roku w Urzędzie Marszałkowskim  Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu odbył się międzynarodowy "Kongres szkolnictwa zawodowego i dualnego", w którym uczestniczyli przedstawiciele Włoch, Rumunii i Peru, a także licznie zgromadzeni przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, organizacji  o charakterze społeczno-zawodowym, dyrektorzy szkół, nauczyciele, uczniowie  i przedsiębiorcy.

Wielkopolska jest liderem zmian prowadzących do ukonstytuowania trwałego, efektywnego oraz nowoczesnego systemu szkolnictwa zawodowego i dualnego. Chęć zaprezentowania wielkopolskich doświadczeń w tym zakresie oraz rozpoczęcie rozmów o możliwościach ich transferu do innych regionów kraju i świata przyczyniły się do organizacji międzynarodowego "Kongresu szkolnictwa zawodowego i dualnego".
Podczas kongresu zaprezentowane zostały podejmowane przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego zagadnienia z zakresu wdrażania innowacyjnych metod
i rozwiązań dotyczących kształcenia zawodowego i dualnego ze szczególnym uwzględnieniem działań realizowanych w projekcie WRPO 2014+ pt. "Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska" oraz inicjatyw i programów wdrażanych przez Centra Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego jak e-szkoła i wiedza z Obserwatorium Rynku Pracy.
Szczególnie istotnym wątkiem poruszanym podczas kongresu było ukazanie przemian związanych z doradztwem zawodowym w kontekście nieustająco zmieniającego się rynku zatrudnienia oraz podkreślenie roli i znaczenia pogłębiającej się współpracy pomiędzy samorządami lokalnymi, szkołami i pracodawcami. Niewątpliwie dla podniesienia jakości oraz dalszego rozwoju kształcenia zawodowego i dualnego konieczne jest odpowiednie zaangażowanie wszystkich środowisk: pracodawców, przedsiębiorców, szkół oraz samorządu  podkreślała Marzena Wodzińska, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego.
Województwo Wielkopolskie zaprosiło do uczestnictwa w kongresie przedstawicieli zagranicznych  instytucji i władz, aby wymienić się informacjami i doświadczeniami w zakresie edukacji zawodowej i dualnej, współpracy pomiędzy szkołami i pracodawcami oraz   aktywizacji młodzieży do przedsiębiorczości zawodowej.
W części panelowej kongresu, jego uczestnicy omówili współczesne trendy kształcenia zawodowego i dualnego w Wielkopolsce  z uwzględnieniem doświadczeń innych państw, między innymi: Włoch, Rumunii i Peru. Uczestnicy Kongresu mogli także podzielić się swoimi oczekiwaniami co do przyszłości szkolnictwa zawodowego i dualnego.

Fot. 3 W kongresie uczestniczyli goście z Peru - na zdjęciu (druga z lewej) dr Ingrid Pastor de Jones, Dyrektor Generalny Latynoamerykańskiego Instytutu XXI wieku, SISE Arequipa


Galeria zdjęć:

  • Kongres szkolnictwa zawodowego i dualnego w Poznaniu po raz kolejny dowiódł, że trzeba  dopasować kształcenie do rynku pracy
  • Kongres szkolnictwa zawodowego i dualnego w Poznaniu po raz kolejny dowiódł, że trzeba  dopasować kształcenie do rynku pracy
  • Kongres szkolnictwa zawodowego i dualnego w Poznaniu po raz kolejny dowiódł, że trzeba  dopasować kształcenie do rynku pracy
pdf    drukuj    drukuj