Konferencje prasowe Marszałka Województwa w Dąbiu, Żychlinie i Rzgowie. Będzie unijne wsparcie z WRPO 2014+ na potrzebne inwestycje w gminach powiatu konińskiego


21 maja zapraszamy na konferencje prasowe Marszałka Marka Woźniaka do Dąbia, Żychlina i Rzgowa w powiecie konińskim. Marszałek podpisze umowy na dofinansowanie unijne z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 (WRPO 2014+) inwestycji związanych z rewitalizacją oraz termomodernizacją obiektów.

Spotkania odbędą się:
• o godz. 11.00 w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury i Bibliotece Publicznej w Dąbiu przy ul. 3 Maja 6,
• o godz. 12.30 w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie przy ul. Parkowej 2,
• o godz. 14.00 w Urzędzie Gminy Rzgów przy ul. Konińskiej 8.

Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyznał Gminie Dąbie ponad 2 mln zł na projekt pt.: „Remont i adaptacja obiektów poprzemysłowych w Dąbiu na potrzeby funkcjonowania podmiotu ekonomii społecznej oraz nowe funkcje gospodarcze, edukacyjne i kulturalne". Inwestycja będzie realizowana przez Gminę Dąbie we współpracy ze Spółdzielnią Socjalną „Ale Smacznie”.
Ponad 1 mln zł Zarząd Województwa przekaże z kolei na przeprowadzenie kompleksowej termomodernizacji trzech budynków należących do Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych im. Fryderyka Chopina przy ul. Parkowej 2 w Żychlinie. Natomiast Gmina Rzgów dzięki dofinansowaniu unijnemu w wysokości ponad 3,5 mln zł zrealizuje kompleksową modernizację energetyczną budynków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rzgowie oraz Zespołu Szkół w Sławsku.

Inwestycje realizowane będą w ramach Poddziałania 3.2.1 „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej” oraz Poddziałania 9.2.1 „Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych” WRPO 2014+.
Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej Programu http://wrpo.wielkopolskie.pl

pdf    drukuj    drukuj