trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Konferencja w sprawie przyszłości Europy. Jaka powinna być Europa? Weź udział w dyskusji lub zorganizuj spotkanie

  10 marca 2021 r. Współprzewodniczący Konferencji – Przewodnicząca Komisji Europejskiej, Przewodniczący Parlamentu Europejskiego oraz Premier Portugalii, sprawującej obecnie prezydencję w Radzie Unii Europejskiej – podpisali wspólną deklarację międzyinstytucjonalną rozpoczynającą Konferencję w sprawie przyszłości Europy.

  Konferencja ta stanowi forum debaty ze społeczeństwem obywatelskim UE tj. obywatelami i organizacjami pozarządowymi, na temat wyzwań i priorytetów stojących przed Unią Europejską. Wydarzenie publicznie inaugurujące prace Konferencji odbyło się 9 maja 2021 r., w tzw. Dzień Europy.

  Podstawowym narzędziem Konferencji jest wielojęzyczna platforma cyfrowa, uruchomiona w dniu 19 kwietnia 2021 r. pod adresem https://futureu.europa.eu/

  Celem platformy jest przekazywanie informacji o pracach prowadzonych w ramach Konferencji, a także służyć jako repozytorium najważniejszych kwestii podnoszonych w trakcie dyskusji. W ślad za prośbą KPRM zachęcamy do rozpowszechnienia tej informacji i wzięcia aktywnego udziału w dyskusji.

  Platforma oferuje narzędzia informatyczne dla organizatorów wydarzeń krajowych, dzięki którym będą mogli promować swoje inicjatywy na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym i europejskim. Dodatkowo umożliwi obywatelom i innym interesariuszom wyszukiwanie wydarzeń, w których chcieliby uczestniczyć. Obszary tematyczne, w ramach których prowadzone będą dyskusje na platformie, to:

  1) zmiany klimatu i środowisko;

  2) zdrowie;

  3) zatrudnienie i gospodarka;

  4) transformacja cyfrowa;

  5) wolności i prawa, praworządność, bezpieczeństwo;

  6) migracje;

  7) edukacja, kultura, młodzież i sport;

  8) międzynarodowa rola UE;

  9) demokracja europejska;

  10) inne.

  Stanowiska i opinie prezentowane za pomocą platformy oraz podczas wydarzeń takich jak sesje plenarne Konferencji oraz tzw. dialogi obywatelskie, będą podstawą do przygotowania raportu podsumowującego dyskusję o przyszłości Unii Europejskiej, który ma zostać przedstawiony przez Współprzewodniczących Konferencji wiosną 2022 r. Raport będzie podstawą dyskusji instytucji unijnych, w tym Rady Europejskiej, pod kątem ewentualnych działań następczych na forum UE.


  Galeria zdjęć: