trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

"Wsparliśmy projekty szczególne, bo dedykowane dzieciom" - mówi Wicemarszałek Wojciech Jankowiak

  *Dzisiaj w Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu Wicemarszałek Wojciech Jankowiak podpisał umowy na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z poprawą dostępu do usług zdrowotnych dotyczących chorób nowotworowych dzieci i młodzieży, edukacją zdrowotną i przedszkolną. Zarząd Województwa Wielkopolskiego wsparł kwotą blisko 7,6 mln zł trzy projekty. Dofinasowanie z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+) w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) trafi do Fundacji Pomocy Dzieciom z Chorobami Nowotworowymi oraz gmin Trzcianka i Chocz.*
  „Z puli 720 mln euro EFS-u – drugiego, obok Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - filaru WRPO 2014+ rozdysponowaliśmy już grubo ponad 500 mln euro” – podkreśla Wicemarszałek Jankowiak. „Ponad 20 tysięcy osób otrzymało dofinansowanie na projekty związane z eliminacją bezrobocia, powstało już 800 nowych miejsc w żłobkach i ponad 2 tysiące w przedszkolach. Dofinasowaniem objętych zostało także wiele programów edukacyjnych, realizowanych przez szkoły, w tym także zawodowe. Niezwykle ważnym obszarem wsparcia jest profilaktyka zdrowotna, szczególnie ta dotycząca dzieci. W jego ramy wpisuje się projekt Fundacji Pomocy Dzieciom z Chorobami Nowotworowymi pn. „Wielkopolska Onkologia Dziecięca - Wielkopolski Program Profilaktyczny w zakresie onkologii dziecięcej”, który dofinansowaliśmy kwotą blisko 6 mln zł” – mówi Wicemarszałek Jankowiak. „Fundacja założona przez mamy onkologiczne działa już 25 lat” – przypomniała Maria Witak, Prezes Fundacji. „Dzieciom dotkniętym chorobą nowotworową i ich rodzinom zapewniamy wsparcie w trudnej sytuacji, w jakiej się znaleźli” – podkreśliła. W ramach projektu powołane zostanie Centrum Edukacji Zdrowotnej, które koordynować będzie działania edukacyjne, informacyjne oraz wspierające w zakresie wczesnego wykrywania nowotworów, komunikacji oraz pracy z dzieckiem dotkniętym chorobą nowotworową i jego rodziną. Działaniami objętych zostanie 300 dzieci z chorobą nowotworową oraz 900 osób z ich otoczenia (rodzice, opiekunowie prawni, najbliższa rodzina), zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Wsparcie obejmie zarówno działania diagnostyczne, edukacyjne, jak również konsultacje ze specjalistami. W pięciu miastach województwa: Poznaniu, Pile, Koninie, Lesznie i Kaliszu powstaną Lokalne Punkty Edukacji Zdrowotnej, odpowiedzialne za zadania informacyjne i promocyjne. Fundacja Pomocy Dzieciom z Chorobami Nowotworowymi zrealizuje projekt w partnerstwie ze Szpitalem Klinicznym im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu.

  Gmina Trzcianka z kolei otrzyma 900 tys. zł wsparcia na utworzenie 75 dodatkowych miejsc przedszkolnych. „Nasza gmina postawiła na oświatę i edukację. Rozpoczęliśmy od pozyskania środków na remonty i termomodernizację obiektów oświatowych z programu Jessica w ramach WRPO 2014+. Dziś podpisujemy umowę na poszerzenie oferty edukacji przedszkolnej. Pozyskaliśmy już w sumie 20 mln zł ze środków unijnych i zabiegamy o więcej” – mówi z satysfakcją Krzysztof Czarnecki, Burmistrz gminy Trzcianka. Na projekt „Idę do szkoły po nowe doświadczenia i umiejętności - program rozwoju kompetencji 3 i 4 latków z terenu Gminy Chocz” Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyznał blisko 700 tys. zł z WRPO 2014+. W ramach przedsięwzięcia powstanie 50 miejsc przedszkolnych. Sfinansowane zostaną zarówno koszty bieżącego funkcjonowania, jak również zajęcia dodatkowe. „Jako samorząd musimy zadbać o naszych mieszkańców, także w sferze oświaty i kształcenia”- podkreślił Marian Wielgosik, Burmistrz gminy Chocz.
  Włodarze gmin zgodnie podsumowali, że rozwój oświaty i edukacji jest dziś wyzwaniem dla samorządów lokalnych, który na pewno zaowocuje w przyszłości.

   


  Galeria zdjęć: