Będzie aktualizacja Wielkopolskiego Planu Gospodarki Odpadami. Prace już trwają


2 sierpnia w Urzędzie Marszałkowskim odbyła się konferencja prasowa, podczas której Marzena Wodzińska, Członek ZWW poinformowała o rozpoczęciu prac nad zmianami w Wielkopolskim Planie Gospodarki Odpadami 2016-2022 (WPGO) i przedstawiła działania, które Zarząd Województwa podejmuje w obszarze zagospodarowania odpadów komunalnych i biodegradowalnych w regionie poznańskim.

Zarząd Województwa Wielkopolskiego wsłuchuje się we wszystkie głosy odnoszące się do zagospodarowania odpadów komunalnych zarówno zmieszanych, jak i biodegradowalnych, dostrzega problem i dlatego podjęto decyzję o aktualizacji WPGO. Zmiana zapisów WPGO będzie poprzedzona racjonalną, zgodną z przepisami prawa analizą sytuacji, związanej z zagospodarowaniem odpadów komunalnych. Ostateczny kształt Planu jest determinowany różnymi czynnikami, ale przede wszystkim wszelkie zmiany limitów mocy przerobowych muszą uzyskać aprobatę Ministra Środowiska. WPGO musi także spełniać między innymi wymogi i kryteria stawiane w dyrektywach unijnych, Krajowym Planie Gospodarki Odpadami oraz w ustawie o odpadach, gdzie szczególny nacisk położony jest na selektywną zbiórkę odpadów komunalnych, co z kolei przekłada się na oczekiwany w najbliższych latach spadek ilości zmieszanych odpadów komunalnych.

W załączniku znajdą Państwo prezentację harmonogramu prac nad aktualizacją WPGO.


Galeria zdjęć:

  • Będzie aktualizacja Wielkopolskiego Planu Gospodarki Odpadami. Prace już trwają

pdf    drukuj    drukuj