Konferencja pn.: „Nowe Narkotyki i Dopalacze. Rozpoznawanie Zachowań. Podstawy Pomocy Przedmedycznej. Wskazówki Metodyczne Dla Profilaktyki”


Departament Zdrowia we współpracy z Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Poznaniu w dniu 29 kwietnia br. organizuje konferencję pn.:
NOWE NARKOTYKI I DOPALACZE. ROZPOZNAWANIE ZACHOWAŃ. PODSTAWY POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ. WSKAZÓWKI METODYCZNE DLA PROFILAKTYKI.

Zagadnienia merytoryczne  uczestnikom konferencji przedstawi prof. nadzw. dr hab. Mariusz Jędrzejko Dyrektor Centrum Profilaktyki Społecznej z Milanówka.

Miejsce: Sala Sesyjna Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

Patronat: Marszałek Województwa Wielkopolskiego Wojewoda Wielkopolski

Opieka medialna: TVP 3 Poznań

Przewidywana liczba uczestników to 260 osób, w tym przedstawiciele Państwowej Inspekcji Sanitarnej z terenu województwa, policji i straży miejskiej, pracownicy samorządów lokalnych i opieki społecznej oraz nauczyciele, pedagodzy i psychologowie szkolni, pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych i instytucji opiekuńczo-wychowawczych oraz kuratorzy zawodowi i społeczni.

Dopalacze obok narkotyków i leków branych bez nadzoru lekarskiego, w innych dawkach i celach niż lecznicze, są kolejnym krokiem młodych ludzi w poszukiwaniu sztucznych sposobów doświadczania zadowolenia, rozluźnienia, zmian odczuwanych szybko i bez wysiłku. Młodzież, ulegając reklamom, promującym dopalacze jako środki bezpieczne, nie taktuje ich jako substancje, które w konsekwencji używania mogą uzależnić.

Działania, których nadrzędnym celem jest troska o zmniejszenie liczby młodych ludzi eksperymentujących z środkami psychoaktywnymi, wywierających korzystny wpływ na zachowanie się jednostki, jej stosunek do innych osób, świata wartości, do systemu norm i wzorów postępowania, stanowią priorytetowe zadania Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Województwa Wielkopolskiego. Wobec niebezpiecznych i niekorzystnych dla życia i zdrowia zjawisk zachodzących w społeczeństwie i wynikających z używania nowych substancji psychoaktywnych, podejmowanie wspólnych działań, jest pożądane i niezbędne.

pdf    drukuj    drukuj