Z WRPO 2014+ na program wsparcia dla osób starszych


9 września 2019 roku w Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu Marszałek Marek Woźniak podpisał umowę z Wielkopolskim Stowarzyszeniem Wolontariuszy Opieki Paliatywnej "Hospicjum Domowe" na dofinansowanie kwotą ponad 4,3 mln zł projektu pn. „Program usług zdrowotnych i społecznych świadczonych w społeczności lokalnej miasta Poznania i gminy Czerwonak dla niesamodzielnych osób starszych”. Projekt realizowany będzie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+) Poddziałania 7.2.2 „Usługi społeczne i zdrowotne.

„To jeden z ciekawszych projektów spośród 28 w obszarze wsparcia społecznego i zdrowotnego, na które przeznaczyliśmy w sumie 55 mln zł z naszego programu regionalnego. Zakłada on utworzenie systemu wsparcia dla 230 niesamodzielnych osób starszych, które niekoniecznie wymagają całodobowej hospitalizacji. To odpowiedź na wciąż rosnące zapotrzebowanie na usługi wspierające seniorów i temat bardzo ważny w dobie starzejącego się społeczeństwa. Przedsięwzięcie to w sposób zintegrowany odpowiada na to zapotrzebowanie, bo zakłada z jednej strony opiekę nad osobami starszymi z drugiej wsparcie dla ich opiekunów” – powiedział Marszałek Marek Woźniak.

Najważniejszymi jego elementami projektu będą Dzienny Dom Opieki Medycznej oraz Centrum Wsparcia Opiekunów. W ramach opracowanego Indywidualnego Planu Wsparcia wszystkie niesamodzielne osoby starsze otrzymają pomoc w formie usług zdrowotnych świadczonych w Dziennym Domu Opieki Medycznej, a po jego opuszczeniu w formie usług opiekuńczych realizowanych poprzez Centrum Wsparcia Opiekunów.
Rezultatem projektu będzie poprawa warunków i jakości życia osób starszych oraz stworzenie infrastruktury sprzyjającej utrzymaniu ich zaradności i samodzielności.
Projekt realizowany będzie w partnerstwie z Centrum Kompetencji Grupa Szkoleniowo-Doradcza A. Gawrońska Sp. j.


Galeria zdjęć:

  • Z WRPO 2014+ na program wsparcia dla osób starszych
pdf    drukuj    drukuj