Komisja COTER przyjęła opinię ws. polityki spójności


Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego wziął udział w 12. posiedzeniu Komisji Polityki Spójności Terytorialnej COTER Europejskiego Komitetu Regionów (KR). Spotkanie odbyło się 2 marca w Warszawie na zaproszenie Adama Struzika, Marszałka Województwa Mazowieckiego W jego trakcie członkowie Komisji COTER przyjęli projekt opinii w sprawie przyszłości polityki spójności po 2020 roku. Projekt został opracowany przez Michaela Schneidera, Przewodniczącego Grupy Europejskiej Partii Ludowej w Europejskim Komitecie Regionów. Marszałek Marek Woźniak przy wsparciu innych marszałków wniósł 22 poprawki do opinii Michaela Schneidera, z których większość została uwzględniona.


Wśród głównych postulatów opinii Schneidera znalazły się: zapewnienie polityce spójności znaczącej roli w Europie po 2020 r. zwiększenie skuteczności polityki spójności poprzez jej elastyczne wdrażanie w samorządach oraz uproszczenie procedur zmian programów operacyjnych. Dokument zakłada także konieczność planowania i realizowania polityki spójności w oparciu o wiarygodne, porównywalne i solidne statystki, zwiększenie skuteczności i wydajności wykorzystania europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych oraz uwzględnienie problemów miejskich (środowisko, włączenie społeczne, migracja, transformacja cyfrowa) w polityce spójności. Opinia mówi także o tym, że polityka spójności ma dodatkowo stanowić strategię wspierania innowacji, a także o wzmocnieniu wzajemnej synergii między polityką spójności i innymi instrumentami wsparcia („Łącząc Europę”, „Horyzont 2020”, Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych EFIS). Postuluje też uwzględnianie zasady proporcjonalności w zakresie realizacji i kontroli europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych oraz usuwanie przeszkód biurokratycznych w opracowywaniu ogólnych wytycznych polityki spójności oraz przy wdrażaniu i realizacji poszczególnych programów i projektów.

Projekt opinii zostanie omówiony i przyjęty przez KR na sesji plenarnej 10 maja.

Przypomnijmy, że z inicjatywy Marka Woźniaka, Przewodniczącego polskiej delegacji 7 grudnia 2016 r. w KR odbyło się spotkanie przedstawicieli ZWRP z Michaelem Schneiderem. Jego celem było przekazanie postulatów polskich województw odnośnie dokumentu, tak aby opracowywana opinia w jak największym stopniu uwzględniała polskie interesy samorządowe. Podczas spotkania przekazano również Stanowisko XXXIII Zgromadzenia Ogólnego Związku Województw RP z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie Polityki Spójności po roku 2020 (PS2020+).


3 marca Marszałek Woźniak uczestniczył także w konferencji pn. „Przyszłość polityki spójności po 2020 roku”, zorganizowanej przez Komisję COTER.

Autor: BIWW 
Zdjęcie: KR


Galeria zdjęć:

  • Komisja COTER przyjęła opinię ws. polityki spójności
pdf    drukuj    drukuj