trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Kolejni wybitnie uzdolnieni uczniowie i studenci otrzymali marszałkowskie stypendia naukowe

  Są laureatami i finalistami olimpiad i konkursów przedmiotowych, krajowych i międzynarodowych – 29 uczniów szkół ponadpodstawowych i 55 studentów otrzymało stypendia naukowe Marszałka Województwa Wielkopolskiego. 22 grudnia odbyła się z ich udziałem wideokonferencja, w której uczestniczyli Marszałek Marek Woźniak oraz Paulina Stochniałek, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego. 

  W tym roku Komisja Stypendialna, której głosem doradczym byli eksperci z wielkopolskich uczelni, musiała wybrać tych najlepszych z grona 174 osób aspirujących do stypendium. Wśród nich było 58 uczniów szkół ponadpodstawowych oraz 116 studentów. Ostatecznie członkowie Komisji wytypowali 84 osoby, którym przyznali stypendia trzech stopni.
  –  Ogłaszanie laureatów stypendiów naukowych to dla mnie bardzo ważny i interesujący dzień. Czytając opis osiągnięć naszych 84 stypendystów, można dostrzec ich pasję do nauki oraz wszechstronność talentów i zainteresowań, które dzielą z podstawową aktywnością naukową. Ich wielość jest naprawdę imponująca – mówił Marszałek Marek Woźniak na rozpoczęcie wideokonferencji, prezentującej tegorocznych laureatów. – Widać wśród naszych stypendystów otwartość na świat i pasję do rywalizacji w różnych konkursach krajowych i międzynarodowych – to znak naszych czasów. 
  W kategorii „Uczeń” stypendium naukowe I stopnia w wysokości  3 tys. złotych otrzymały 4 osoby, II stopnia – 5 osób (po 2 tys. zł), a III stopnia – 20 osób (po 1,4 tys. zł). Natomiast studenckim stypendium I stopnia ucieszyło się 10 osób (po 4,2 tys. zł), II stopnia –24 osoby (po 2, 8 tys. zł) i III stopnia – 21 żaków (po 1,7 tys. zł). Ogłaszanie stypendystów przedzielały wystąpienia  laureatów, opowiadających o swoich pasjach naukowych.
  Nagrodzeni są nie tylko laureatami i finalistami olimpiad oraz konkursów o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym, ale także biorą udział w wielu projektach naukowo-badawczych, seminariach i konferencjach, są także autorami artykułów i prac naukowych. W tym roku najwięcej stypendystów – po 7 osób – reprezentuje VIII i II LO w Poznaniu. Wśród studentów jest to 16 osób związanych z Uniwersytetem Medycznym w Poznaniu. 
  Paulina Stochniałek, Członek ZWW pogratulowała nagrodzonym i podkreśliła talent, ale przede wszystkim ogromną pracowitość stypendystów. Zwróciła uwagę na ich związki ze swoim regionem i pielęgnowaniem przez nich etosu pracy organicznej, tak głęboko zakorzenionej w Wielkopolsce.       
  W roku 2020 Samorząd Województwa Wielkopolskiego na jednorazowe stypendia naukowe przeznaczył 194, 9 tys.  złotych. Stypendyści w ramach nagrody otrzymali również dyplomy i książki.
  - W wielu opisach aktywności stypendystów, w ich zapowiedziach przyszłych planów widać pewien pragmatyzm. To bardzo ważne, aby umieć przekuć swoją pasję w konkretny scenariusz na życie, w zapewnienie sobie stabilności, dobrej jakości życia – powiedział Marszałek Woźniak i pogratulował laureatom, ich opiekunom naukowym i rodzicom.  
  Pierwsze naukowe stypendia marszałkowskie zostały przyznane w 2007 r. Od tamtej pory do dziś finansową gratyfikacją za wybitne osiągnięcia naukowe zostało nagrodzonych w sumie 260 uczniów (1057 złożyło wnioski) i 290 studentów (z 1307 ubiegających się o stypendium). 
  Pełna lista stypendystów w załącznikach. A zarejestrowaną uroczystość ogłaszania laureatów można obejrzeć pod linkiem: https://www.youtube.com/watch?v=EdijKXGyJOY