Kolejne umowy w ramach programu "Szatnia na medal" podpisane!


Marzena Wodzińska, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego podpisała kolejne umowy w ramach samorządowego programu „Szatnia na medal”. Beneficjentami środków pochodzących z budżetu Województwa Wielkopolskiego jest Powiat Rawicki, Gmina Kościan oraz Gmina Piaski.

W Zespole Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Rawiczu wyremontowane zostaną dwie szatnie i sanitariaty. Szkoła otrzyma także wsparcie na budowę boiska sportowego. Gmina Piaski z kolei przeprowadzi remont szatni w hali sportowej w Piaskach. Natomiast Gmina Miejska Kościan zrealizuje projekt pn. „Remont budynku szatniowo-sanitarnego przy Stadionie Miejskim w Kościanie” i otrzyma 100 tys. zł dofinansowania. Gmina Kościan zrealizuje zadanie pn. „Remont szatni przy hali sportowej w Starych Oborzyskach”. Kwota dofinansowania to blisko 79 tys. zł.
Przypomnijmy, że program „Szatnia na medal” to działanie Samorządu Województwa Wielkopolskiego skierowane do samorządów lokalnych, którego celem jest poprawa warunków ogólnodostępnych budynków szatniowo – sanitarnych przy obiektach sportowych. W 2019 roku w budżecie województwa zaplanowano 4 mln zł na pomoc jednostkom samorządu terytorialnego.
Marzena Wodzińska podpisała także umowę z Powiatem Kościańskim. Zarząd Województwa Wielkopolskiego przeznaczył prawie 33 tys. zł na budowę wiat postojowych przy ścieżkach rowerowych.

 

pdf    drukuj    drukuj