Kolejna odsłona Wielkopolskiej Odnowy Wsi


2 marca 2017 roku odbyła się konferencja regionalna w ramach samorządowego programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 – 2020”. W wydarzeniu uczestniczył Krzysztof Grabowski, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego.

Głównym celem konferencji z udziałem przedstawicieli samorządów lokalnych oraz liderów wiejskich z terenu Wielkopolski było podsumowanie dotychczasowych osiągnięć „Wielkopolskiej Odnowy Wsi” oraz przedstawienie planu działania na rok 2017. Podczas spotkania poruszona zostanie problematyka złych praktyk w projektach odnowy wsi oraz przedstawiona inicjatywa Sieci Najciekawszych Wsi w Polsce. Zaprezentowane zostały także działania podejmowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w zakresie promocji dziedzictwa kulinarnego oraz rozwoju turystyki wiejskiej w Wielkopolsce.

Celem programu Wielkopolska Odnowa Wsi, realizowanego już od 2009 roku, jest wsparcie oddolnych inicjatyw aktywizujących lokalną społeczność poprzez jej bezpośrednie zaangażowanie w realizację projektów. Obecnie w programie uczestniczą 1902 sołectwa z terenu 183 wielkopolskich gmin. Program w całości finansowany jest ze środków budżetu województwa. W latach 2009 -2016 na wsparcie sołeckich inicjatyw Samorząd Województwa Wielkopolskiego przeznaczył kwotę ponad 19 mln zł. W tegorocznym budżecie na realizację programu zaplanowano ponad 4 mln zł, w tym 3,7 mln zł na organizację konkursów dotacyjnych. W ramach Wielkopolskiej Odnowy Wsi co roku organizowane są trzy konkursy. Dwa z nich pn.: „Pięknieje wielkopolska wieś” oraz „Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw” skierowane są do gmin, natomiast konkurs „Nasza wieś, naszą wspólną sprawą” do organizacji pozarządowych.

Dzięki wsparciu Samorządu Województwa Wielkopolskiego zrealizowano wiele projektów zagospodarowania przestrzeni publicznej na wsi oraz liczne przedsięwzięcia „miękkie” służące integracji lokalnych społeczności, przywróceniu zapomnianych tradycji czy podniesieniu wiedzy mieszkańców w zakresie problematyki rozwoju obszarów wiejskich. W ramach programu organizowane są również konferencje, szkolenia i warsztaty oraz wyjazdy studyjne. Od 2015 wdrażany jest system wsparcia w opracowywaniu sołeckich strategii rozwoju dla uczestników programu przy udziale moderatorów odnowy wsi. Do tej pory w prowadzonych przez nich warsztatach uczestniczyło już 350 sołectw.


Więcej informacji na stronie internetowej programu (www.wow.umww.pl) oraz fanpage’u na facebooku (https://www.facebook.com/WielkopolskaOdnowaWsi).


Galeria zdjęć:

  • Kolejna odsłona Wielkopolskiej Odnowy Wsi
  • Kolejna odsłona Wielkopolskiej Odnowy Wsi
  • Kolejna odsłona Wielkopolskiej Odnowy Wsi
  • Kolejna odsłona Wielkopolskiej Odnowy Wsi
  • Kolejna odsłona Wielkopolskiej Odnowy Wsi

pdf    drukuj    drukuj