Kolejna inicjatywa z myślą o MSP


Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego był gościem Kongresu Założycielskiego Powszechnego Samorządu Gospodarczego Małych i Średnich Przedsiębiorstw (PSG MSP). Wydarzenie odbyło się 19 maja 2018 w Sali Sesyjnej Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu.

W wydarzeniu udział wzięli przedstawiciele cechów, izb rzemieślniczych z terenu całego kraju, przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw (MSP), przedstawiciele osób prawnych prowadzących działalność gospodarczą w sektorze MSP oraz we wszelkich organizacjach pozarządowych zrzeszających przedsiębiorców z sektora MSP.

Podczas Kongresu podjęto uchwałę o powołaniu Powszechnego Samorządu Gospodarczego Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Organizatorzy, wśród których znalazły się Wielkopolska Izba Rzemieślnicza, Stowarzyszenie Rzemiosło Przyszłości oraz Stowarzyszenie e-rzemiosło, zakładają, że PSG MSP będzie apolityczną federacją przedsiębiorców i ich organizacji lokalnych, działającą na obszarze całego kraju. Jej siedzibą będzie Poznań, co stanowić będzie nawiązanie do wielkopolskich tradycji gospodarności i gospodarczego patriotyzmu.

PSG MSP został objęty Patronatem Honorowym Marszałka Województwa Wielkopolskiego. Strona internetowa Kongresu: www.psg-msp.pl 

pdf    drukuj    drukuj