trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

KOLEJ Z WĄTPLIWOŚCIAMI

    Podczas posiedzenia online, które odbyło się 15 lipca, sejmikowa Komisja Budżetowa m.in. opiniowała propozycje zmian w dokumentach finansowych województwa. Jedna z nich dotyczyła zapisania w wieloletniej prognozie finansowej regionu środków na wkład własny województwa do zgłoszonych w ramach programu „Kolej+” projektów budowy linii kolejowej z Konina do Turku oraz rewitalizacji trasy Czarnków – Rogoźno – Wągrowiec.

    Szczególnie wiele emocji wzbudza pierwsza z propozycji. Radni dyskutowali o sygnalizowanych im protestach osób fizycznych i samorządów (m.in. Krzymowa i Konina) dotyczących planowanego przebiegu linii. Jak podkreślił marszałek Marek Woźniak, choć to nie samorząd, lecz PKP PLK ma być inwestorem, należy wysłuchać tych głosów i nie można wykluczyć dalszej dyskusji o tym projekcie. Mimo to komisja pozytywnie zaopiniowała propozycję zapisania zabezpieczenia wkładu własnego województwa, by możliwe było dalsze prowadzenie rozmów z PKP PLK.

    Ponadto komisja zapoznała się z informacją o ubiegłorocznej sytuacji spółek z udziałem województwa, a także zaopiniowała pozytywnie szereg projektów sejmikowych uchwał dotyczących przekazania pomocy finansowej wielkopolskim gminom i powiatom, między innymi w ramach programów „Deszczówka”, Kulisy kultury”, „Kultura w drodze”, „Szatnia na medal”.


    Galeria zdjęć: