KŁOPOTY Z PRZETARGAMI


Samorządy wszystkich szczebli mają problemy z rozstrzygnięciem przetargów na zadania inwestycyjne, zwłaszcza prace drogowe. Powodów jest kilka: wzrosły ceny materiałów budowlanych i koszty wynagrodzeń dla pracowników; niskie bezrobocie oznacza dla firm kłopot ze znalezieniem wykwalifikowanej kadry; przedsiębiorcy wolą zerwać podpisane już kontrakty i zapłacić kary umowne niż realizować zlecenie na podstawie mocno niedoszacowanych kosztorysów, powodujących straty. Te mało optymistyczne wnioski wybrzmiały w trakcie styczniowego posiedzenia sejmikowej Komisji Planowania Przestrzennego i Infrastruktury Technicznej.
Ponadto radni przyjęli plan pracy komisji na 2019 rok i pozytywnie zaopiniowali projekty uchwał w sprawie tegorocznego budżetu województwa i wieloletniej prognozy finansowej regionu.


Galeria zdjęć:

  • KŁOPOTY Z PRZETARGAMI
pdf    drukuj    drukuj