trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Jednym głosem o powstaniu w nauczaniu

  Podczas sejmikowej sesji, która odbyła się 26 lutego, radni wyrazili wspólne stanowisko w sprawie nieusuwania z podstawy programowej tematu zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego. Projekt uchwały jednogłośnie zaopiniowanej przez Komisję Kultury, odczytał Zbigniew Czerwiński przewodniczący klubu radnych PiS, który przypomniał jak ważna w kształtowaniu patriotycznej postawy młodych pokoleń jest dogłębna i kompleksowa wiedza o odrodzonej Rzeczpospolitej Polskiej w latach 1918-1921.

  „Czyn naszych przodków zasługuje na pamięć, nie tylko ze względu na ostateczny zwycięski rezultat, ale jako wyjątkowy przykład solidarnej współpracy wszystkich warstw społecznych dążących do odzyskania i utrzymania niepodległości. Właśnie takich przykładów w obliczu narastającego zagrożenia militarnego Rzeczypospolitej niezwykle potrzebujemy.

   Mamy nadzieję, że stanowisko Sejmiku Województwa Wielkopolskiego zostanie uwzględnione przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, a budowane ze środków Rządu RP i Województwa Wielkopolskiego Muzeum Powstania Wielkopolskiego będzie atrakcyjnym miejscem utrwalania i poszerzania wiedzy wynoszonej ze szkoły średniej” – czytamy w przyjętej uchwale.

  Ponadto Sejmik przyjął uchwały dotyczące między innymi realizacji programów „Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+” i „Wielkopolska przyjazna zwierzętom”. Ten ostatni jest skierowany na minimalizowanie ich bezdomności, leczenie oraz poprawę dobrostanu. Do udziału w programie zgłosiło się 88 gmin, dofinansowanie przyznano 33 jednostkom samorządu terytorialnego. Największa wartość pomocy wyniesie 30 tysięcy złotych.

  W programie „Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+" uczestniczy obecnie 2 tysiące sołectw i 13 miast liczących do 5 tysięcy mieszkańców, a po zaplanowanych zmianach ma być ich jeszcze więcej. Program umożliwi dotarcie do większej grupy wiejskich i lokalnych społeczności Wielkopolski.   

  Radni przyjęli również uchwały, umożliwiające realizację inwestycji drogowych. Pomoc finansowa w kwocie 3 milionów złotych zostanie przekazana dla powiatu średzkiego na budowę ronda przy drodze wojewódzkiej nr 432 w Ruszkowie, które powstanie w ramach drugiego etapu obwodnicy wschodniej Środy Wielkopolskiej. Dwa miliony złotych mają z kolei trafić do gminy Jastrowie na wzmocnienie nawierzchni DW 189 - ulicy Wojska Polskiego w Jastrowiu.


  Galeria zdjęć: