trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

JAK PRACOWAŁO WBPP W 2020 ROKU?

    Posiedzenie sejmikowej Komisji Planowania Przestrzennego i Infrastruktury Technicznej, zorganizowane w trybie zdalnym 8 lutego, zdominowała dyskusja nad sprawozdaniem z ubiegłorocznej działalności Wielkopolskiego Biura Planowania Przestrzennego w Poznaniu. Najważniejsze sprawy i dokumenty, którymi w 2020 roku zajmowali się planiści, przedstawiła radnym dyrektor WBPP Jowita Maćkowiak, która zaznaczyła, że trzeba też pamiętać o trzech ważnych wydarzeniach z ubiegłego roku. To pandemia (i związana z nią reorganizacja pracy biura), odejście na emeryturę wieloletniego szefa WBPP Marka Bryla oraz przeprowadzka jednostki do nowej siedziby przy ulicy Mielżyńskiego w Poznaniu. Oprócz bieżącej działalności biura (współpracy z samorządami lokalnymi i uczelniami, opiniowania i uzgadniania dokumentów planistycznych), omówiono też m.in. prace nad audytem krajobrazowym województwa wielkopolskiego czy koncepcją korytarzy tras rowerowych w regionie.

    Ponadto komisja zaopiniowała pozytywnie projekty zmian w tegorocznym budżecie regionu, związane z przyjęciem pomocy finansowej od samorządów na realizację zadań przy drogach wojewódzkich.


    Galeria zdjęć: