JAKI POTENCJAŁ MA PILSKI MOF?


Podczas wrześniowych obrad sejmikowej Komisji Strategii Rozwoju Regionalnego i Współpracy Międzynarodowej radni zapoznali się m.in. z informacją na temat miejskich obszarów funkcjonalnych. Okazją do szerszej dyskusji na ten temat było omówienie MOF dla Piły (jako stolicy subregionu). Zajmuje on obszar położony w granicach administracyjnych 7 gmin i 3 powiatów, zamieszkały przez 140 tys. osób. Dyrektor Wielkopolskiego Biura Planowania Przestrzennego w Poznaniu Marek Bryl przekonywał, że opracowanie zawiera mocne i słabe strony tych obszarów; kierunki ich rozwoju i możliwe scenariusze działań. Zwracano uwagę m.in. na potencjał przyrodniczy, kulturowy i turystyczny północnej Wielkopolski.
Komisja zaopiniowała także pozytywnie propozycje wniosków o zmiany w tegorocznym budżecie regionu, wysłuchała analizy jego wykonania za pierwsze półrocze oraz zapoznała się z informacją na temat transportu autobusowego w Wielkopolsce.


Galeria zdjęć:

  • JAKI POTENCJAŁ MA PILSKI MOF?
pdf    drukuj    drukuj