JAKA BYŁA GOSPODARKA?


Z informacją o stanie gospodarki województwa wielkopolskiego w 2019 roku mieli okazję zapoznać się radni z sejmikowej Komisji Gospodarki, podczas jej zdalnego posiedzenia, które odbyło się 15 maja.
Na koniec ubiegłego roku mieliśmy w Wielkopolsce zarejestrowane ponad 446 tysięcy podmiotów gospodarczych, co dawało nam w kraju trzecie miejsce wśród województw. Jak jednak zaznaczono podczas dyskusji, wszystkie zaprezentowane radnym dane dotyczyły roku 2019, a w ostatnich dwóch miesiącach sytuacja gospodarcza nie tylko naszego regionu wyraźnie zmieniła się na gorsze.
Komisja zaopiniowała również zmiany w budżecie województwa i WPF, w tym najszerzej omawianą – polegającą na przeznaczeniu 4 mln zł na wykupienie przez województwo od BGK akcji Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego. Radni wysłuchali ponadto informacji dyrekcji Ośrodka Informacji Europejskiej w Rokosowie na temat jego działalności w 2019 roku, a także na temat planów na rok bieżący, z uwzględnieniem obecnego przestoju w zainteresowaniu usługami tej instytucji.


Galeria zdjęć:

  • JAKA BYŁA GOSPODARKA?
pdf    drukuj    drukuj