JAK ZATRUDNIAMY CUDZOZIEMCÓW


Informacja Państwowej Inspekcji Pracy o nadużyciach przy zatrudnianiu cudzoziemców oraz towarzysząca temu dyskusja zdominowały kwietniowe posiedzenie sejmikowej Komisji Rodziny i Polityki Społecznej. Przedstawicielka Okręgowego Inspektoratu Pracy PIP w Poznaniu poinformowała radnych, że w 2018 roku przeprowadzono 825 kontroli dotyczących legalności zatrudnienia cudzoziemców, a badanie objęło 3960 osób. Większość kontrolowanych wykonuje proste prace, a ponad połowa z nich pracuje w budownictwie i przetwórstwie przemysłowym. Wśród naruszeń stwierdzono m.in. brak wymaganych zezwoleń na pracę, wykonywanie zajęć na innym stanowisku niż zadeklarowane, brak umów w formie pisemnej.
Komisja zaopiniowała również pozytywnie kilka projektów uchwał sejmiku, dotyczących zgody na dofinansowanie z budżetu województwa działalności wielkopolskich zakładów aktywności zawodowej.


Galeria zdjęć:

  • JAK ZATRUDNIAMY CUDZOZIEMCÓW
pdf    drukuj    drukuj