JAK WYDAJEMY EURO Z EFS?


Stan wdrażania Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014+ w części finansowanej z Europejskiego Funduszu Społecznego był przedmiotem analizy radnych z sejmikowej Komisji Rodziny i Polityki Społecznej. Podczas jej wrześniowego posiedzenia przedstawiciele UMWW zapewniali, że nie ma zagrożeń dotyczących osiągnięcia odpowiednich wskaźników wykonania programu w poszczególnych priorytetach, choć są takie dziedziny, gdzie trzeba nieco zmieniać reguły udzielania wsparcia lub organizować ponowne konkursy, bo chętnych do sięgnięcia po unijną pomoc jest mniej niż pieniędzy w puli. Dotyczy to na przykład środków przeznaczonych na tworzenie nowych miejsc opieki przedszkolnej lub w żłobkach.
Ponadto komisja zapoznała się z informacjami o wykonaniu budżetu województwa za pierwsze półroczne 2018 r., a także o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej regionu w tym okresie. Radni zaopiniowali też szereg propozycji zmian w budżecie województwa i WPF.

pdf    drukuj    drukuj