trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

JAK WYBRAĆ SEJMIK?

    Wyłonienie prezydium oraz wstępna dyskusja nad regulaminem wyboru radnych Młodzieżowego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego były przedmiotem obrad komisji wyborczej, które odbyły się online 2 grudnia.

    Uchwałę o powołaniu MSWW i nadaniu jego statutu sejmik województwa przyjął we wrześniu, a na sesji październikowej radni województwa wyłonili spośród siebie 16 osób, które zasiądą we wspomnianej komisji wyborczej. W skład młodzieżowego gremium ma wejść 39 radnych reprezentujących 6 okręgów wyborczych (podobnie, jak jest to w „dorosłym” sejmiku). Będą oni wybierani przez komisję wyborczą, a ich kadencja potrwa 3 lata. Statut przewiduje, że radnymi będą mogły zostać osoby, które najpóźniej w dniu wyboru będą miały ukończone 15 lat i nie przekroczyły 20. roku życia.

    Podczas grudniowego posiedzenia wyłoniono prezydium komisji wyborczej – na przewodniczącego wybrany został Andrzej Pichet, a na wiceprzewodniczącą wskazano Zofię Szalczyk. Radni odbyli też wstępną dyskusję na temat projektu regulaminu przeprowadzenia wyborów do MSWW. Zastanawiano się m.in. nad terminem naboru kandydatów oraz rozstrzygnięciem sytuacji, w której wpłynęłoby mniej zgłoszeń niż jest mandatów do objęcia w danym okręgu wyborczym. Wśród kryteriów oceny kandydatów mają znaleźć się ich dotychczasowe osiągnięcia, a także przygotowana przez nich praca pisemna. Członkowie komisji dyskutowali m.in. o przyszłym temacie tej ostatniej, jej objętości, a także wyważeniu wagi oceny między pracą a osiągnięciami kandydata. Głosowanie nad konkretnymi zapisami regulaminu ma się odbyć na kolejnym posiedzeniu komisji.


    Galeria zdjęć: