JAK WSPÓŁPRACOWAĆ Z NGO?


Radni z Komisji Strategii Rozwoju Regionalnego i Współpracy Międzynarodowej podczas czerwcowego posiedzenia zapoznali się z bieżącym stanem realizacji WRPO 2014+ oraz z wynikami raportu dotyczącego ewaluacji strategii rozwoju województwa do roku 2020.
Najwięcej jednak czasu poświęcono omówieniu projektu „Programu współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020”. Radni zgłosili kilka propozycji zmian do przedstawionego im dokumentu, który będą ostatecznie uchwalać po przeprowadzeniu konsultacji społecznych. Postulowali m.in. objęcie programem także działań dotyczących ochrony praw konsumentów, a także przedsięwzięć mających podnieść poziom wiedzy na temat funkcjonowania samorządu województwa. Sugerowano też, by doprecyzować, że w zakresie ochrony środowiska na wsparcie mogą liczyć działania związane z propagowaniem zasad gospodarki odpadami oraz walką z hałasem i smogiem.


Galeria zdjęć:

  • JAK WSPÓŁPRACOWAĆ Z NGO?
pdf    drukuj    drukuj