trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

JAK U NAS KSZTAŁCĄ KADRY TURYSTYCZNE?

    Informacja oraz dyskusja na temat kształcenia kadr turystycznych w szkołach wyższych województwa wielkopolskiego zdominowała październikowe obrady sejmikowej Komisji Kultury Fizycznej i Turystyki. Jak wyjaśniali przedstawiciele Departamentu Sportu i Turystyki UMWW, w Poznaniu jest kilka uczelni (AWF, uniwersytety, prywatne szkoły wyższe), kształcących w różnych zawodach związanych z tą branżą. Studenci mogą uczyć się zarówno na studiach licencjackich (tutaj dominuje zwłaszcza kształcenie teoretyczne), jak i podczas studiów magisterskich (gdzie jest więcej zajęć praktycznych). W samym Poznaniu dostępnych jest kilkanaście kierunków i profili związanych z turystyką i hotelarstwem, np. pilot wycieczek, manager sportu i eventów, specjalista do spraw rekreacji ruchowej. Przypomniano też, że samorząd województwa zorganizował VII edycję konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu turystyki.

    Poza tym komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały sejmiku w sprawie programu współpracy samorządu województwa z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok, zapoznając się wcześniej ze sprawozdaniem z konsultacji społecznych tego dokumentu.


    Galeria zdjęć: