JAK PLANOWAĆ ROZWÓJ?


Komisja Planowania Przestrzennego i Infrastruktury Technicznej była jedną z tych sejmikowych komisji, które podczas marcowych prac zapoznawały się z projektem „Planu zagospodarowania przestrzennego miejskiego obszaru funkcjonalnego ośrodka wojewódzkiego”. Zaprezentowany przez Wojewódzkie Biuro Planowania Przestrzennego dokument wywołał wśród radnych szeroką dyskusję na temat tego, w jaki sposób należy planować rozwój poszczególnych obszarów województwa, m.in., czy uwzględniać tylko dynamiczny wzrost głównej metropolii czy także rozwój ośrodków subregionalnych.
Ponadto komisja zapoznała się i pozytywnie zaopiniowała propozycje zmian w budżecie województwa i wieloletniej prognozie finansowej regionu. Na życzenie radnych zaprezentowana została ponadto informacja dotycząca rozwoju i dostępności segmentu samochodów elektrycznych.


Galeria zdjęć:

  • JAK PLANOWAĆ ROZWÓJ?
pdf    drukuj    drukuj